Organisatieveranderingen, incidenteel of structureel?

Geplaatst: 22 september 2011 in Niet gecategoriseerd

AMSTERDAM – De wereld is flink aan het veranderen! Technologische innovatie gaat met zo’n substantiële snelheid dat er continu nieuwe technologische mogelijkheden voor ondernemingen en overheden ontstaan. We staan aan de vooravond van een spectaculaire wijziging in samenstelling van organisaties. Er zijn mensen die menen nog op de ‘oude’ wijze te kunnen doorgaan, echter zij komen binnenkort van een koude kermis thuis. De exponentiële groei van technologische mogelijkheden zorgt voor nieuwe bedrijfsmodellen, nieuwe samenwerkingsvormen, maar ook voor effecten als ‘ineens geen business meer’. Wie nu niet de dynamiek van veranderingen adopteert in de organisatie, staat in de nabije toekomst daadwerkelijk met lege handen.

Baby met iPad (bron: Steve Paine)

Wat is er precies gaande?
De technologische vooruitgang is door gebruik van computers werkelijk in een waanzinnige stroomversnelling gekomen. Waar voorheen ICT een beperkende rol had bij de ontwikkeling van bedrijfsprocessen, zijn we nu op het moment gekomen waarop technologie géén beperking meer vormt. Technologisch is alles in een relatief korte tijd te realiseren. We worden “gedwongen” om op een geheel andere wijze te kijken naar de huidige bedrijfsprocessen en -modellen. De voorbeelden hiervan zijn dagelijks te zien. Het ontwikkelen van applicaties voor mobiele apparaten gaat sneller dan dat je met je ogen kunt knipperen. Voor iedere functie in het bedrijfsproces is er tegenwoordig een passende oplossing beschikbaar of kan deze in afzienbare tijd beschikbaar worden gemaakt.

Wat betekent dit eigenlijk?
Huidige ondernemingen ontlenen hun bestaansrecht aan ‘voorsprong’ op de concurrentie door aanwezigheid van kennis. “Wie kennis heeft, heeft macht!” is een veelgehoorde uitspraak, maar is dat nog wel zo? De ontwikkeling van ICT heeft gezorgd voor een laagdrempelige toegang tot Internet, welke één grote bron van informatie blijkt te zijn. De functie van ‘kennishouder’ is zodanig gewijzigd dat de ‘vinder van kennis’ een veel belangrijkere rol is geworden. Het vergt ‘lef’ om kennis zodanig te delen dat het gevonden en gewaardeerd kan worden. Een goed voorbeeld is Wikipedia waar ruim 2,5 miljoen mensen op vrijwillige basis gezamenlijk werken aan het actualiseren van de ‘wereldwijde online encyclopedie’. Hierdoor heeft Microsoft moeten besluiten om de levering van ‘Encarta’, de digitale encyclopedie te staken.

Het vergt ‘visie’ en ‘strategie’ om vast te bepalen hoe kennis is in te zetten om bedrijfsprocessen te optimaliseren en daarmee een versnelling te realiseren om voorsprong op de concurrentie te krijgen en te behouden. ‘Time-2-Market’ was altijd al belangrijk, maar wordt heden ten dagen steeds belangrijker. De ondernemingen die zich nu alleen nog focussen op ‘eigen productie zonder participatie met derden’ gaan grote uitdagingen krijgen. De wereldwijde beschikbaarheid van specifieke minieme bedrijfsoplossingen (niche solutions) en kennis over toepasbaarheid zorgen voor een snellere innovatie van bedrijfsprocessen dan individueel als onderneming te realiseren is.

Innovation of Technology

Wat zijn de consequenties van de technologische innovatie?
Het besef is ongetwijfeld aanwezig dat we meer en meer worden ingehaald door de technologische innovatie. Tijd om zo nu en dan rustig op adem te komen lijkt er niet meer te zijn. Ondernemingen welke nu een flinke voorsprong hebben met product- en/of dienstenportfolio, kunnen morgen zijn ingehaald. Hier kun je als organisatie op proberen in te spelen, echter daar is een innovatieve denkwijze voor nodig. Een conservatieve gedachtegang waarborgt niet meer direct het bestaansrecht van de onderneming. Een gezonde mix van conservatief en innovatief denken over de bedrijfsvoering is meer dan wenselijk geworden. Met de wetenschap dat technologie nagenoeg alles kan doen wat nodig is, en ook nog eens met hoge snelheid ontwikkelt, moet het besef inmiddels wel aanwezig zijn dat het moment is aangebroken voor innovatie van organisaties.

Waar begint organisatorische innovatie?
Innovatie of vernieuwing heeft betrekking op nieuwe ideeën, goederen, diensten en processen. Innovatie kan plaatsvinden binnen organisaties maar ook binnen bredere – sociale – verbanden. Het proces van innoveren (innovatieproces) omvat het geheel van menselijke handelingen gericht op vernieuwing (van producten, diensten, productieprocessen, etc.) bron: Wikipedia.

Innovatie staat primair voor vernieuwing ingegeven door menselijk handelen. Ondernemingen hebben belang bij bedrijfsvoering door mensen met vernieuwende inzichten waarbij een zekere mate van conservatief handelen de grondslag vormt. De vragen zijn nu: “In welke mate en op welke wijze ga ik als organisatie de juiste kennis, op het juiste moment en van de juiste kwaliteit inzetten? En heb ik deze zelf in huis of moet ik deze extern betrekken?”.

Wanneer we in gedachte nemen dat kennis snel dateert, worden flexibele werkvormen, om vernieuwende kennis te kunnen betrekken, steeds belangrijker. Een gezonde balans tussen een vaste kern van medewerkers en de flexpopulatie kan de bedrijfsvoering solide maken. Het begint met de vragen: “Wat zijn mijn bedrijfsdoelstellingen? Hoe ga ik deze realiseren? En op welke wijze maak ik de middelen beschikbaar om tot realisatie te kunnen komen?”. De samenstelling van arbeidskracht vormt gezamenlijk met de visie en strategie van de bedrijfsleiding de basis voor de innovatie van organisaties.

Innovative Solutions

Durf jij dynamisch buiten de kaders te denken?
Er wordt mij regelmatig de vraag gesteld of ik begrijp wat er nodig is om te komen tot succesvol ondernemen. Hier kan ik volmondig ja op antwoorden omdat ik het begrijp, want de vraag is zo algemeen dat je daar rustig ja op kan zeggen. Ondernemen is namelijk niet meer of minder dan de stap te durven zetten om het verschil te willen en/of kunnen maken. Je moet een sportieve instelling hebben, doorzettingsvermogen durven tonen en om kunnen gaan met teleurstellingen. Het vergt lef om er een andere mening op na te houden zonder je af te sluiten voor hetgeen gebeurd in de wereld om je heen. Met deze elementen als basis, kun je een wezenlijk verschil maken. Wanneer je ook nog eens op authentieke wijze denkt over ‘de maatschappelijke bijdrage’ die de onderneming wenst te doen dan spreek je daadwerkelijk over ondernemen. Het buiten kaders durven denken, ja durven want vele mensen hechten erg veel waarde aan de vertrouwde kaders, geeft de kans op dynamiek in het leven. In een onderneming gaat het niet anders. De continuïteit van veranderingen zorgt voor de dynamiek in de onderneming.

Durft de onderneming authentiek te zijn?
Durf je als onderneming authentiek te zijn, dan is de kans verzekerd dat mensen graag zaken met de onderneming willen doen. Als we dit terug vertalen naar ‘Wat is er dan nodig in mijn onderneming?”, dan komen we erop uit dat de bedrijfsleiding ingevuld moet worden door ‘authentieke’ mensen die gezamenlijk het ‘authentieke karakter’ van de onderneming vormen. Wie zich aangetrokken voelt tot deze authenticiteit doet met plezier zaken met de onderneming (klanten), werkt graag voor de onderneming (mensen) en wil zeker samenwerken met de onderneming (partners).

Authentic Cooperation

Kunnen we een conclusie formuleren?
Een conclusie trekken is een vaststelling doen van de status, gebaseerd op de op dat moment beschikbare kennis. Het is ‘slechts’ een momentopname. De conclusie die we kunnen trekken is dat bedrijfsdoelstellingen en vooral de bedrijfscontinuïteit sterk onder druk staan als ondernemingen zich niet openstellen voor een structurele dynamische bedrijfsvoering. De economische ontwikkelingen vragen continu om ‘alertheid’, alleen het Financiële Dagblad lezen is niet meer toereikend. De actualisatie van informatie ontwikkelt zich sneller dan de drukpersen kunnen draaien. De poort naar Europa, zie blog, is allang geopend en groeit snel door naar ‘De poort naar de Wereld van Kennis’. De uitspraak: “De wereld is klein!” is nu meer dan ooit een feit!

En tenslotte mijn persoonlijke conclusie: “Durf het lef te hebben om je kennis te delen en vertrouw erop dat dynamische ontwikkelingen een positief element zijn bij het heden ten daagse ondernemen…

Bronnen: Gartner, ASML, Wikipedia

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.