Fibonacci Talents

Ieder mens verdient de kans om zich zelfstandig, binnen beschikbare persoonlijke kwaliteiten, te mogen ontplooien tot een waardevol persoon met een respectabele plaats in de continu veranderende interculturele samenleving.

Leonardo 'Fibonacci' Da Pisa
Leonardo di Pisa (ca. 1170 – ca. 1250), beter bekend als Fibonacci, was een Italiaanse wiskundige. Hij wordt vaak beschouwd als de eerste westerse wiskundige die origineel werk publiceerde sinds de Griekse oudheid. Fibonacci werd geboren in Italië, maar genoot zijn opleiding in Noord-Afrika waar zijn vader een diplomatieke post bezat. Hij bestudeerde de Arabische cijfers (inclusief het cijfer nul) en realiseerde zich dat hiermee efficiënter gerekend kon worden dan met de tot dan toe in Europa gangbare Romeinse cijfers.
In 1202 publiceerde hij zijn werk Liber Abaci en introduceerde hiermee dit cijferstelsel in Europa. Het werk werd goed ontvangen door hoger opgeleid Europa en had grote invloed op het Europese denken.


In 1240 werd Fibonacci door de Republiek Pisa geëerd en kreeg hij een salaris. Fibonacci begon konijnen te fokken. Hij begon met twee konijnen, maar al snel had hij er drie. Na het bestuderen van het vermenigvuldigen van deze dieren kwam hij tot de reeks 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 en 55.
Deze getallenrij heet de Rij van Fibonacci, ook wel de konijnenreeks genoemd. De verhouding tussen twee opeenvolgende getallen uit deze reeks benadert het gulden getal. De bijnaam “Fibonacci” kreeg hij na zijn dood en bestaat uit de samenvoeging van Figlio di Bonaccio, “zoon van Bonaccio” (betekenis: “zoon van goedzak“).

linked-in-button


Om de filosofie van het ‘Masterplan Fibonacci‘ te kunnen begrijpen is het nodig om, in de gedachtegang van Fibonacci, te kijken naar het verleden, alvorens de toekomst kan worden bepaald. Het gaan om het ontdekken van de voorgaande elementaire kenmerken om de berekening te kunnen maken van de elementaire kenmerken die voor ons liggen. De zoektocht naar de ideale verhouding om te komen tot een optimaal balans voor significante economische veranderingen, vormt de basis van het gedachtegoed van de initiatiefnemers van het ‘Masterplan Fibonacci‘.

Bron: Wikipedia – Fibonacci / Linkedin Profiel: Leonardo “Fibonacci” da Pisa


Persoonlijke interesse & vrijwilligerswerk

In mijn vrije tijd vervul ik de rol van ambassadeur voor de Fibonacci Talents Community. De focus is gericht op Non-Profit/MVO/SR programma’s en (sociale) samenwerkingsverbanden in het kader van de Fibonacci filosofie en de projecten die voortvloeien uit het Masterplan ‘Fibonacci Talents’.

Als één van de initiatiefnemers van de Fibonacci Filosofie zet ik mij vrijwillig en met volle overgave in om de gestelde doelen, waaronder de kans op arbeid voor ieder mens, gerealiseerd te krijgen. Het idee voor de Fibonacci Filosofie is al ver in het verleden tijdens een bijeenkomst in het midden van Nederland ontstaan door een combinatie van sociaal & liberaal denken en pragmatisch handelen in het doen van een groep positieve maatschappelijk betrokkenen en ondergetekende.

Concreet: “Het stimuleren van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en focus voor Social Return (SR) bij overheden en bedrijfsleven. Doel is om de afstand voor mensen met een vermeende afstand tot de arbeidsmarkt substantieel te verkleinen c.q. weg te nemen.” Het ondersteunen van mensen ingedeeld in de diverse specifieke doelgroepen, zoals ouderen, jongeren, arbeidsgehandicapten, mensen met specifieke aandachtsgebieden (autisme, ADHD, ODD, PDD-NOS etc.) en statushouders (vluchtelingen) verdient de nodige aandacht. Er heerst bij werkgevers in de publieke sector, bij de overheid zelf en in het bedrijfsleven vaak misverstanden over de positieve effecten die het meebrengt als je iemand uit zo’n specifieke doelgroep een kans geeft.

Fibonacci Talents Partners

Het ‘Hoe kan ik dat in mijn organisatie tot zijn recht laten komen?‘, stuit vaak op onbegrip door onbekendheid met mensen uit een van de betreffende doelgroepen. “Onbekend maakt onbemind” is een quote die hier volop tot zijn recht komt. En daar probeer ik in al mijn bescheidenheid aandacht voor te vragen en aan te geven. Omdat ik van mening ben dat ‘alles wat je aandacht geeft groeit!‘ en ‘wat je niet kent, kun je niet begeren!‘ hier vooral van toepassing is. Ben jij zo’n werkgever die worstelt met de vraag van ‘Hoe geef ik praktisch invulling aan MVO/SR?‘ schroom dan niet om contact op te nemen met de Fibonacci Talents Community. En wie weet mag ik degene zijn die jou dan komt uitleggen waar de kansen voor jouw organisatie liggen.

Kansen, bewust noem ik het kansen, want als je de stap eenmaal hebt gezet, de ervaring begint op te doen, pas dan krijg je het besef dat het inzetten van iemand uit een specifieke doelgroep met een ‘label‘, je wel eens heel veel plezier en waardering gaat opleveren. En voor de organisaties die wel willen, maar moeilijk kunnen, biedt het de mogelijkheid om de uitvoering anders in te richten tegen zeer gunstige condities.

Voor informatie mag u zich altijd rechtstreeks tot mij wenden.

Fibonacci Talents Cloud Platform
Ter info: © 2010-2022 Fibonacci Talents Cloud Platform is een initiatief van Stichting Fibonacci Talents Community

Tenslotte wil ik u allen er op wijzen dat het inzetten van professionele expertise en ervaring voor non-profitorganisaties, ongeachte in welk segment of branche, zorgt voor een gezonde betrokkenheid bij onze maatschappij, onze samenleving. Een waardering die je telkens voelt als je weer iemand hebt mogen helpen om een kans te verzilveren of een organisatie het licht hebt mogen laten zien m.b.t. MVO/SR. Wilt u liever de informatie rechtstreeks via mij vernemen, dan mag u mij uiteraard altijd benaderen via LinkedIn, Facebook, Twitter of gewoon email/telefoon. Kijk voor mijn contactgegevens op Linkedin Richard J. Raats RI CPM of op telefoonnummer: 06 167 167 01.