Fibonacci Talents

In mijn vrije tijd vervulde ik tot december 2016 de rol van ambassadeur voor de Stichting InnoComm. Vanaf 1 januari ben ik als vicevoorzitter en ambassadeur MVO/SR actief voor de Stichting Fibonacci Talents Community. De laatste genoemde is opgericht om volledige focus te  kunnen richten op de Non-Profit/MVO/SR programma’s en (sociale) samenwerkingsverbanden in het kader van het Stichting Fibonacci Talents Community en de projecten die voortvloeien uit het door de stichting uit te voeren Masterplan ‘Fibonacci Talents’.

Als één van de initiatiefnemers van de Fibonacci Filosofie zet ik mij vrijwillig en met volle overgave in om de doelen van de stichtingen gerealiseerd te krijgen. Het idee voor de Fibonacci Filosofie is al ver in het verleden tijdens een bijeenkomst in het midden van Nederland ontstaan door een combinatie van sociaal & liberaal denken en pragmatisch handelen in het doen van een groep positieve maatschappelijk betrokkenen en ondergetekende.

Concreet: “Het stimuleren van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en focus voor Social Return (SR) bij overheden en bedrijfsleven. Doel is om de afstand voor mensen met een vermeende afstand tot de arbeidsmarkt substantieel te verkleinen c.q. weg te nemen.” Het ondersteunen van mensen ingedeeld in de diverse specifieke doelgroepen, zoals ouderen, jongeren, arbeidsgehandicapten, mensen met specifieke aandachtsgebieden (autisme, ADHD, ODD, PDD-NOS etc.) en statushouders (vluchtelingen) verdient de nodige aandacht. Er heerst bij werkgevers in de publieke sector, bij de overheid zelf en in het bedrijfsleven vaak misverstanden over de positieve effecten die het meebrengt als je iemand uit zo’n specifieke doelgroep een kans geeft.

Fibonacci Talents Partners

Het ‘Hoe kan ik dat in mijn organisatie tot zijn recht laten komen?‘, stuit vaak op onbegrip door onbekendheid met mensen uit een van de betreffende doelgroepen. “Onbekend maakt onbemind” is een quote die hier volop tot zijn recht komt. En daar probeer ik in al mijn bescheidenheid aandacht voor te vragen en aan te geven. Omdat ik van mening ben dat ‘alles wat je aandacht geeft groeit!‘ en ‘wat je niet kent, kun je niet begeren!‘hier vooral van toepassing is. Ben jij zo’n werkgever die worstelt met de vraag van ‘Hoe geef ik praktisch invulling aan MVO/SR?‘ schroom dan niet om contact op te nemen met Stichting Fibonacci Talents Community. En wie weet mag ik degene zijn die jou dan komt uitleggen waar de kansen voor jouw organisatie liggen.

Kansen, bewust noem ik het kansen, want als je de stap eenmaal hebt gezet, de ervaring begint op te doen, pas dan krijg je het besef dat het inzetten van iemand uit een specifieke doelgroep met een ‘label‘, je wel eens heel veel plezier en waardering gaat opleveren. En voor de organisaties die wel willen, maar moeilijk kunnen, biedt de stichting de mogelijkheid om de uitvoering over te nemen tegen zeer gunstige condities.

Voor informatie kunt u terecht op de website van de non-profitorganisatie Stichting Fibonacci Talents Community (http://stichting.fiboacci.co.nl) ter bereiken op telefoonnummer 088 045 0299 en email info@fibonacci.foundation.

Fibonacci Talents Cloud Platform
Ter info: © 2010-2019 Fibonacci Talents Cloud Platform is een initiatief van Stichting Fibonacci Talents Community

Tenslotte wil ik u allen er op wijzen dat het inzetten van professionele expertise en ervaring voor non-profitorganisaties, ongeachte in welk segment of branche, zorgt voor een gezonde betrokkenheid bij onze maatschappij, onze samenleving. Een waardering die je telkens voelt als je weer iemand hebt mogen helpen om een kans te verzilveren of een organisatie het licht hebt mogen laten zien m.b.t. MVO/SR. Wilt u liever de informatie rechtstreeks via mij vernemen, dan mag u mij uiteraard altijd benaderen via LinkedIn, Facebook, Twitter of gewoon email/telefoon. Kijk voor mijn contactgegevens op Linkedin Richard J. Raats RI CPM of op telefoonnummer: 06 167 167 01.