Ik Verbind

Bij mensenrechten gaan de gedachten doorgaans meteen uit naar landen zonder democratisch stelsel. Maar ook in een land als Nederland valt er op het gebied van mensenrechten nog genoeg terrein te winnen. Wat denkt u van thema’s als respect, keuzevrijheid, privacy en gelijkwaardigheid? Ze worden allemaal genoemd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948. Anno 2011 is de naleving ervan zoals bekend nog allerminst verankerd in onze samenleving.

Stichting Globaliseringscentrum
Deze stichting draag ik een warm hart toe! Als ambassadeur (h)erken ik de kernwaarden die zij uitdragen en geef ik in het dagelijks leven daar invulling aan door op eenduidige wijze de acht mensenrechtenthema’s te verweven in mijn wijze van denken en doen.

Acht kinderrechtenthema’s
Op 20 november 1989 werd door 193 landen het VN-Kinderrechtenverdrag aangenomen. Sindsdien is 20 november de internationale kinderrechtendag. Nederland is sinds 1995 lid van het VN-Kinderrechtenverdrag. De Verenigde Staten en Somalië zijn echter nog geen lid. Het Kinderrechtenverdrag bestaat uit 54 artikelen. Klik op de afbeelding om rechtstreeks de thema’s te kunnen lezen.

Meer informatie…
Op de website www.ikverbind.nl kunt u meer informatie vinden over de stichting, over wat globalisering inhoudt en welke thema’s er in de huidige tijd toe doen. Uiteraard stelt de stichting het op prijs als u ook ‘Vriend van de Stichting‘ wilt worden. Surf daarvoor naar www.ikverbind.nl.

© 2012 R.J. Raats