Archief voor september, 2011

Organisatieveranderingen, incidenteel of structureel?

Geplaatst: 22 september 2011 in Niet gecategoriseerd

AMSTERDAM – De wereld is flink aan het veranderen! Technologische innovatie gaat met zo’n substantiële snelheid dat er continu nieuwe technologische mogelijkheden voor ondernemingen en overheden ontstaan. We staan aan de vooravond van een spectaculaire wijziging in samenstelling van organisaties. Er zijn mensen die menen nog op de ‘oude’ wijze te kunnen doorgaan, echter zij komen binnenkort van een koude kermis thuis. De exponentiële groei van technologische mogelijkheden zorgt voor nieuwe bedrijfsmodellen, nieuwe samenwerkingsvormen, maar ook voor effecten als ‘ineens geen business meer’. Wie nu niet de dynamiek van veranderingen adopteert in de organisatie, staat in de nabije toekomst daadwerkelijk met lege handen.

Baby met iPad (bron: Steve Paine)

Wat is er precies gaande?
De technologische vooruitgang is door gebruik van computers werkelijk in een waanzinnige stroomversnelling gekomen. Waar voorheen ICT een beperkende rol had bij de ontwikkeling van bedrijfsprocessen, zijn we nu op het moment gekomen waarop technologie géén beperking meer vormt. Technologisch is alles in een relatief korte tijd te realiseren. We worden “gedwongen” om op een geheel andere wijze te kijken naar de huidige bedrijfsprocessen en -modellen. De voorbeelden hiervan zijn dagelijks te zien. Het ontwikkelen van applicaties voor mobiele apparaten gaat sneller dan dat je met je ogen kunt knipperen. Voor iedere functie in het bedrijfsproces is er tegenwoordig een passende oplossing beschikbaar of kan deze in afzienbare tijd beschikbaar worden gemaakt.

Wat betekent dit eigenlijk?
Huidige ondernemingen ontlenen hun bestaansrecht aan ‘voorsprong’ op de concurrentie door aanwezigheid van kennis. “Wie kennis heeft, heeft macht!” is een veelgehoorde uitspraak, maar is dat nog wel zo? De ontwikkeling van ICT heeft gezorgd voor een laagdrempelige toegang tot Internet, welke één grote bron van informatie blijkt te zijn. De functie van ‘kennishouder’ is zodanig gewijzigd dat de ‘vinder van kennis’ een veel belangrijkere rol is geworden. Het vergt ‘lef’ om kennis zodanig te delen dat het gevonden en gewaardeerd kan worden. Een goed voorbeeld is Wikipedia waar ruim 2,5 miljoen mensen op vrijwillige basis gezamenlijk werken aan het actualiseren van de ‘wereldwijde online encyclopedie’. Hierdoor heeft Microsoft moeten besluiten om de levering van ‘Encarta’, de digitale encyclopedie te staken.

Het vergt ‘visie’ en ‘strategie’ om vast te bepalen hoe kennis is in te zetten om bedrijfsprocessen te optimaliseren en daarmee een versnelling te realiseren om voorsprong op de concurrentie te krijgen en te behouden. ‘Time-2-Market’ was altijd al belangrijk, maar wordt heden ten dagen steeds belangrijker. De ondernemingen die zich nu alleen nog focussen op ‘eigen productie zonder participatie met derden’ gaan grote uitdagingen krijgen. De wereldwijde beschikbaarheid van specifieke minieme bedrijfsoplossingen (niche solutions) en kennis over toepasbaarheid zorgen voor een snellere innovatie van bedrijfsprocessen dan individueel als onderneming te realiseren is.

Innovation of Technology

Wat zijn de consequenties van de technologische innovatie?
Het besef is ongetwijfeld aanwezig dat we meer en meer worden ingehaald door de technologische innovatie. Tijd om zo nu en dan rustig op adem te komen lijkt er niet meer te zijn. Ondernemingen welke nu een flinke voorsprong hebben met product- en/of dienstenportfolio, kunnen morgen zijn ingehaald. Hier kun je als organisatie op proberen in te spelen, echter daar is een innovatieve denkwijze voor nodig. Een conservatieve gedachtegang waarborgt niet meer direct het bestaansrecht van de onderneming. Een gezonde mix van conservatief en innovatief denken over de bedrijfsvoering is meer dan wenselijk geworden. Met de wetenschap dat technologie nagenoeg alles kan doen wat nodig is, en ook nog eens met hoge snelheid ontwikkelt, moet het besef inmiddels wel aanwezig zijn dat het moment is aangebroken voor innovatie van organisaties.

Waar begint organisatorische innovatie?
Innovatie of vernieuwing heeft betrekking op nieuwe ideeën, goederen, diensten en processen. Innovatie kan plaatsvinden binnen organisaties maar ook binnen bredere – sociale – verbanden. Het proces van innoveren (innovatieproces) omvat het geheel van menselijke handelingen gericht op vernieuwing (van producten, diensten, productieprocessen, etc.) bron: Wikipedia.

Innovatie staat primair voor vernieuwing ingegeven door menselijk handelen. Ondernemingen hebben belang bij bedrijfsvoering door mensen met vernieuwende inzichten waarbij een zekere mate van conservatief handelen de grondslag vormt. De vragen zijn nu: “In welke mate en op welke wijze ga ik als organisatie de juiste kennis, op het juiste moment en van de juiste kwaliteit inzetten? En heb ik deze zelf in huis of moet ik deze extern betrekken?”.

Wanneer we in gedachte nemen dat kennis snel dateert, worden flexibele werkvormen, om vernieuwende kennis te kunnen betrekken, steeds belangrijker. Een gezonde balans tussen een vaste kern van medewerkers en de flexpopulatie kan de bedrijfsvoering solide maken. Het begint met de vragen: “Wat zijn mijn bedrijfsdoelstellingen? Hoe ga ik deze realiseren? En op welke wijze maak ik de middelen beschikbaar om tot realisatie te kunnen komen?”. De samenstelling van arbeidskracht vormt gezamenlijk met de visie en strategie van de bedrijfsleiding de basis voor de innovatie van organisaties.

Innovative Solutions

Durf jij dynamisch buiten de kaders te denken?
Er wordt mij regelmatig de vraag gesteld of ik begrijp wat er nodig is om te komen tot succesvol ondernemen. Hier kan ik volmondig ja op antwoorden omdat ik het begrijp, want de vraag is zo algemeen dat je daar rustig ja op kan zeggen. Ondernemen is namelijk niet meer of minder dan de stap te durven zetten om het verschil te willen en/of kunnen maken. Je moet een sportieve instelling hebben, doorzettingsvermogen durven tonen en om kunnen gaan met teleurstellingen. Het vergt lef om er een andere mening op na te houden zonder je af te sluiten voor hetgeen gebeurd in de wereld om je heen. Met deze elementen als basis, kun je een wezenlijk verschil maken. Wanneer je ook nog eens op authentieke wijze denkt over ‘de maatschappelijke bijdrage’ die de onderneming wenst te doen dan spreek je daadwerkelijk over ondernemen. Het buiten kaders durven denken, ja durven want vele mensen hechten erg veel waarde aan de vertrouwde kaders, geeft de kans op dynamiek in het leven. In een onderneming gaat het niet anders. De continuïteit van veranderingen zorgt voor de dynamiek in de onderneming.

Durft de onderneming authentiek te zijn?
Durf je als onderneming authentiek te zijn, dan is de kans verzekerd dat mensen graag zaken met de onderneming willen doen. Als we dit terug vertalen naar ‘Wat is er dan nodig in mijn onderneming?”, dan komen we erop uit dat de bedrijfsleiding ingevuld moet worden door ‘authentieke’ mensen die gezamenlijk het ‘authentieke karakter’ van de onderneming vormen. Wie zich aangetrokken voelt tot deze authenticiteit doet met plezier zaken met de onderneming (klanten), werkt graag voor de onderneming (mensen) en wil zeker samenwerken met de onderneming (partners).

Authentic Cooperation

Kunnen we een conclusie formuleren?
Een conclusie trekken is een vaststelling doen van de status, gebaseerd op de op dat moment beschikbare kennis. Het is ‘slechts’ een momentopname. De conclusie die we kunnen trekken is dat bedrijfsdoelstellingen en vooral de bedrijfscontinuïteit sterk onder druk staan als ondernemingen zich niet openstellen voor een structurele dynamische bedrijfsvoering. De economische ontwikkelingen vragen continu om ‘alertheid’, alleen het Financiële Dagblad lezen is niet meer toereikend. De actualisatie van informatie ontwikkelt zich sneller dan de drukpersen kunnen draaien. De poort naar Europa, zie blog, is allang geopend en groeit snel door naar ‘De poort naar de Wereld van Kennis’. De uitspraak: “De wereld is klein!” is nu meer dan ooit een feit!

En tenslotte mijn persoonlijke conclusie: “Durf het lef te hebben om je kennis te delen en vertrouw erop dat dynamische ontwikkelingen een positief element zijn bij het heden ten daagse ondernemen…

Bronnen: Gartner, ASML, Wikipedia

Training: “Commercie in de praktijk”

Geplaatst: 14 september 2011 in Niet gecategoriseerd

Lunteren – Dinsdag 13 september vond in het kader van Management Essentials de training ‘Commercie in de praktijk!’ plaats. Deze keer had ik het genoegen om samen met Marieke van Werven (Horizon Training) een dag met dit ambitieuze team aan de slag te zijn. De Teamleiders en Field Managers worden in dit opleidingsprogramma geschoold in de verschillende facetten van het ‘leiding geven’. Al enkele jaren mag ik mijn kennis er ervaring inzetten om hen te helpen.

Flashback: Het is vroeg in de ochtend als ik in de auto stap om richting Lunteren te gaan. De zon schijnt heerlijk, muziek galmt uit de boxen en mijn energieniveau voelt goed. Ik heb er echt zin in. Onderweg neem ik in mijn gedachte nog even de presentatie voor en probeer een voorstelling te maken van wat de dag mij gaat brengen. De Werelt, een prachtig gelegen complex midden in de bossen bij Lunteren, is een prettige locatie om mensen even uit ‘de dagelijkse sleur’ te halen.

Win-Win

Mijn taak vandaag is om de deelnemers te prikkelen over klanten en commercie. Marieke en ik hebben al eerder het genoegen gehad en is een perfecte procesbewaker. Soms wel fijn als iemand de hoofdlijnen strak houdt terwijl wij gezamenlijk met de inhoud bezig zijn. Zoals in iedere training leer ik net zo goed als de deelnemers, dus een duidelijke win-win-situatie.

Vraagstellingen

Marieke opent kort na half tien de zaal en de deelnemers komen binnen. Als je, zoals ik, wat langer bij de organisatie werkt dan kom je regelmatig bekende gezichten tegen. Ook deze keer zat er een ‘ouder bekende’ tussen de groep. Leuk om te zien dat iemand aan de slag is met zijn ambitie. De openingsrond ging over ‘Wat zijn jouw doelstellingen voor deze dag?’, ‘Wat vind je van Sales?’. Drie mooie prikkelende vraagstellingen die de hoofdlijnen van de dag vormen.

Doelstelling Training

Doelstelling die vanuit Management Essentials is om de deelnemers het inzicht te geven in het feit dat iedere medewerker een belangrijke schakel is in de commerciële activiteiten van onze organisatie. Om dit te bewerkstelligen is het natuurlijk goed om eerst het gevoel van de deelnemers te vernemen. De meeste deelnemers geven namelijk eerst aan dat ze geen affiniteit hebben met Sales omdat zij veelal operationeel actief zijn of zijn geweest.

Doelstelling Trainers

De doelstelling van de trainers is om de deelnemers aan het einde van de dag te laten vertrekken met een nieuw inzicht. De inspiratie om het besef te ontwikkelen dat we in de organisatie allemaal onderdeel zijn van het commerciële proces dat in de volksmond een bedrijf heet. We vormen tenslotte een bedrijf om er geld mee te verdienen waar de salarissen van kunnen worden betaald, aandeelhouders dividend ontvangen en we kunnen innoveren als mens, als organisatie en als technology partner in Telecom & ICT.

Ochtendprogramma

Identiek als iedere training gaat het om de leercyclus van Onbewust Onbekwaam tot Onbewust Bekwaam te stimuleren. Het ochtendprogramma bestaat uit het brengen van de deelnemers van Onbewust Onbekwaam (oh, ik weet niet dat ik het niet weet) naar Bewust Onbekwaam (oh, ik weet dat ik het niet weet) en vervolgens de eerste stappen (theorie) te maken naar Bewust Bekwaam (oh, ik weet dat ik het weet). Tijdens de lunch ontstaan er dan de mooiste dialogen over ‘Hoe het dan moet in de praktijk’. Ook dit maakt onderdeel uit van de strategie van opleiden.

Middagprogramma

De middag wordt dan volledig gewijd aan het in de praktijk brengen van het geleerde uit de ochtend. De tips en truks worden toegevoegd en aan het einde van de dag hebben de uitwisseling van de ervaringen dan gezorgd voor een stevige basis van Bewust Bekwaam. De opdrachten welke worden meegegeven (en binnen vier weken moeten worden afgerond) moeten dan de laatste stap van het proces ‘Onbewust Bekwaam’ stimuleren.

Leren van elkaar / Train de trainer

Gedurende de dag wisselen de deelnemers onderling en de trainer de nodige ervaringen uit waardoor het bewustzijn gaat ontstaan van ‘deelgenoot zijn van het commerciële proces’. Er ontstaat een kruisbestuiving, deling van kennis en ervaring en samenwerking. Een geweldig mooi proces om te zien omdat de deelnemers elkaar gaan aanvullen. Gaandeweg de dag zag ik dat de inspiratie en enthousiasme sterk begon te groeien. Door het inzicht in commercie in de praktijk te krijgen groeiden zij op natuurlijke wijze ook in de rol van Ambassadeur. “Dit ga ik met mijn directe collega’s en team delen” was een uitspraak die menigeen deed. Hierdoor ontstaat het train-de-trainer-effect en krijgt zo’n opleidingsdag nog meer effect voor de deelnemer en het bedrijf.

Commercieel denken is vertrouwen op samenwerking

Wanneer men beseft dat commercie eigenlijk niet meer is dan het bouwen van vertrouwen met andere mensen dan is de brug naar samenwerking snel gemaakt. Of het nu de klant betreft of je directe collega, wanneer je een vertrouwensband weet te bouwen dan ga je zaken doen. En dat is ook het motto van de training die ik regelmatig mag verzorgen. Verkoop alleen vertrouwen, want dan ontstaat de band waardoor je commerciële zaken gegund gaat krijgen van klanten. En v.w.b. de vertrouwensband met collega’s betekent het concreet dat ze graag met je samenwerken om de commerciële en operationele zaken voor de klant te verzorgen.

Ambassadeur zijn betekent klant- en collegagericht durven denken

Een Ambassadeur is dus eigenlijk een persoon die met enthousiasme en energie de samenwerking zoekt om de klantbeloftes invulling te geven. Die daardoor kan worden gezien als bouwer aan de organisatie waar vanuit wij dagelijks met veel plezier onze klanten bedienen.

Met enthousiasme Ambassadeur geworden…

Het was dus een logische stap om de deelnemers ook te vertellen over het Ambassadeurschap en welke voordelen het oplevert. Je laat zien dat je een bouwer bent door de sticker duidelijk te dragen. Een symbool die de sleutel vormt naar een netwerk van mensen die de instelling hebben van “Ja, en?” in plaats van “Ja, maar”. Die een verlaging van de drempel geeft naar alle delen van de organisatie omdat een Ambassadeurs altijd openstaat om elkaar te helpen. Van hoog tot laag, van links tot rechts en kruislings door de organisatie heen kun je contacten maken. De sticker is slechts een symbool die gezien kan worden als de sleutel naar ‘samenwerking zonder grenzen’. Dit heb ik de deelnemers met hetzelfde enthousiasme verteld als dat ik nu dit blog schrijf.

De bekendheid moet nog komen?

De mindset van de deelnemers was uitermate positief. Nieuwe ideeën kwamen gelijk boven drijven en “Jammer dat we niet wisten van het evenement…” werd uitgesproken. Dit bracht mij wel op het feit dat ondanks alle promotie van het evenement van 7 september jl. dit toch niet terecht was gekomen bij de medewerkers. Ondanks wij vanuit het Ambassadeursteam hier veel aandacht aan hadden besteed met email, posters en de mond-op-mond-reclame.

Dagsluiting

We sloten de dag af met een samenvatting en toen de uitreiking van de stickers. En natuurlijk de opdracht om aan te melden op Connect!. Lachende gezichten vertrokken met nieuwe ideeën en energie… Nu afwachten of de Ambassadeurs ook nieuwe Ambassadeurs gaan werven en nog belangrijker… De commerciële activiteiten in de komende weken gaan volbrengen zoals afgesproken. Uiteraard wil ik hen naast alle steun, ook heel veel succes wensen…

En voor mij… Bruis weer extra van energie door te hebben mogen werken met deze groep ambitieuze jonge collega’s…