Archief voor juli, 2011

Amsterdam/Zoetermeer – Een visie hebben over een bepaald onderwerp is één, er iets mee doen is twéé! Niets doen met een visie en op afstand houden is niet meer dan een televisie! Het uitdragen van een visie betekent openlijk je kennis delen. Dit blog heeft als doel de visie ‘ICT in 2017’ te delen. Een visie die is ontstaan uit gezamenlijke beelden, ideeën en inzichten van verschillende mensen en organisaties. In de afgelopen week is de bedrijfsfilm ‘ICT 2017’ gemaakt waarin Paul Slot (IT Directeur Getronics) en Robbert Kuppens (CTO Europe CISCO) op duidelijke wijze de visie verwoorden vanuit beide organisaties.

Samenwerking & De Kantoorevolutie
Een co-creatie en co-productie welke met volledig gebruik van Social Media tot stand is gekomen. De film is ook te zien bij het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie tijdens de tentoonstelling ‘Kantoorevolutie‘ van 19 april t/m 31 mei in Den Haag.

Maatschappelijke Doelstellingen
Onze samenleving verdient onze onverdeelde aandacht. Mobiliteit, Milieu en Ruimtelijke Ordening zijn cruciale punten voor bespreking. Alleen door samen te werken kunnen zorgen dat de toekomst voor onze kinderen positief gaat worden. De inzet van automobielfabrikanten voor meer elektrische voertuigen, minder uitstoot van schadelijke stoffen door industrie en duurzaamheid bij bouw moeten bijdragen aan een substantiële verbetering van de huidige situatie.

Het Rijksbrede Nieuwe Werken
Getronics heeft in samenwerking met de Rijksoverheid de nieuwe werkplek, Digitale Werkomgeving Rijksdienst (DWR) ontwikkeld. Inmiddels is de uitrol in volle gang en is de 10.000 werkplek, gelijktijdig met het schrijven van dit blog, uitgerold. Een belangrijke mijlpaal omdat hiermee door de overheid de weg is ingeslagen naar samenwerking, innovatie & interoperabiliteit.

Het Nieuwe Werken in de praktijk
De technologische ontwikkelingen maken het tegenwoordig goed mogelijk om tijd, plaats en apparaat onafhankelijk te werken. Het gaat dus niet meer om techniek. Het cruciale punt wat nu is bereikt is de innovatie van organisaties. Het is tijd om anders te gaan denken en te gaan handelen.

Het Nieuwe Leidinggeven
Leidinggevenden moeten andere competenties gaan aanspreken om tot betere resultaten met de medewerkers te komen. Vooral vertrouwen van je medewerkers verdient de aandacht. De tijden van de prikklok, de vaste werkplek en controlefreaks zijn echt voorbij. Afspraken maken, resultaten evalueren, samen werken aan samenwerken en meer en meer projectmatige opdrachten gaan de kern van de nieuwe generatie vormen. De manager met toegevoegde waarde is de toekomst.

Het Nieuwe Samenwerken
Door de beschikbaarheid en snelle ontwikkeling van moderne communicatiemiddelen nemen de mogelijkheden voor andere samenwerkingsvormen substantieel toe. Het is niet meer nodig om continu te reizen naar de kantooromgeving. Het gebruik van andere locaties, w.o. de thuiswerkplek, geeft een grote mate van flexibiliteit aan andere samenwerkingsvormen.

De kracht van Social Media
Het belang van Social Media heeft zich inmiddels meer dan bewezen. Of het nu de snelheid is waarmee nieuws zich verspreid of mensen contacten leggen op basis van gedeelde interesse, die voorheen niet eenvoudig mogelijk waren, of andere verbindingen die ontstaan door gebruik van Hyves, Facebook, WordPress, Twitter etc., het draagt allemaal bij tot versnellen van kennisdeling.

De innovatie van organisaties
De huidige organisaties en de bedrijfsmodellen staan of komen spoedig onder druk te staan. Het onvoorwaardelijk delen van kennis leidt tot geheel nieuwe ontwikkelingen. De tijd is aangebroken dat organisaties andere verschijningsvormen gaan herkennen, erkennen en zelf ook benutten. Hierarchische aansturing zal altijd blijven, maar de functionele samenwerkingsvormen gaan de voorkeur meer en meer genieten. Rollen in plaats van functies en meer projectmatig samenwerken in tijdelijke samenwerkingsvormen worden de toekomst.

Het einde van de kantoortijden
De vaste werkplek, het mooie kantoor, de dagelijkse gang naar het bedrijfspand, ook deze zaken gaan serieus veranderen. De m2 zijn te duur om leeg te laten staan. Kantoorpanden moeten functioneel anders worden ingericht om te kunnen voldoen aan de wensen en eisen van De Nieuwe Medewerker(s), welke tevens in andere verbindingen werken dan alleen in loondienst.

Ontmoetingsplekken anders inrichten
De samenwerkingsplekken krijgen een meer tijdelijk karakter, de inrichting die voor het betreffende project noodzakelijk is en kost slechts geld voor de duur van het project. Zeker de inrichting moet bijdragen aan ‘Het Nieuwe Gevoel’ waarmee de mensen hun werk doen. Het stimuleert als je in een relaxte ruimte jouw creativiteit of die van je collega kan prikkelen. Een tevreden medewerker levert de opdrachtgever meer op doordat werk in een prettige sfeer automatisch leidt tot efficienter en productiever werken.

Cloud Computing ondersteunt de gebruikers
De onafhankelijkheid van locatie vraagt om een andere ondersteuning dan een ‘interne’ werkplek. Je wilt tenslotte overal en altijd over jouw eigen materiaal kunnen beschikken. De Cloud oplossingen zijn ontstaan door de drang naar meer bewegingsvrijheid. De technologie ondersteunt de eindgebruiker al wat langer, maar nu ook het bewustzijn en de mentaliteit van zowel de opdrachtnemer (werknemer of ZP’er) als opdrachtgever (werkgevers, projectmanagers etc.) meer gericht zijn vrijheid en kwaliteit, staat de weg voor verandering open. Het gebruik van diensten uit de Cloud zal hand over hand toenemen.

De Cloud kent Privacy & Wetgeving
De angst voor Cloud Computing is begrijpelijk. Vooral in Nederland zijn wij nogal gehecht aan ‘voelen’ of ‘zien’ waar iets staat. Een mooi analoog is de markt. Wij moeten altijd even ‘voelen’ aan wat er wordt gekocht. Bijzonder, maar waar. Daarom is het van groot belang hiervoor begrip te hebben. De technische en wettelijke mogelijkheden zijn inmiddels zo helder dat maatregelen om de privacy te waarborgen aanwezig zijn. Hierbij is het handig om anders te gaan kijken naar data. Wat is nou echt ‘vertrouwelijk’ en wat is openbaar. Wanneer hier helderheid over is bij de eindgebruiker en zijn opdrachtgever dan kan ook de juiste keuze worden gemaakt voor het opslagmedium. En of dat nou in de Cloud is of elders, het besef over ‘vertrouwelijkheid’ blijft een verantwoordelijkheid van de mens.

Het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Innovatie is een mooi wordt voor vooruitgang in technologie, organisatie en de mens. De werkzaamheden uitvoeren met in gedachte de verantwoordelijheid voor onze maatschappij is niet meer een wens. Het is een noodzaak! Of het nou gaat om bewustzijn bij de keuze voor apparatuur en software i.v.m. energieverbruik of uitvoering van werkzaamheden in samenwerking met mensen met een verminderde arbeidscapaciteit, we moeten de MVO-gedachte hoog in het vaandel plaatsen.

De Zorg voor de Mens
Wanneer iemand de film heeft gezien dan is het duidelijk dat innovatie van mens en machine gaat leiden tot verregaande mogelijkheden om beter voor de mens te kunnen zorgen. De werk/privébalans wordt positief gestimuleerd, de vrijheden van mensen gaan leiden tot andere creatieve oplossingen en de technologie gaat de nieuwe wensen ondersteunen. De ecologie begint langzaam ook in de ICT haar weg te vinden. Samen streven naar een betere wereld… Het is geen wens… maar een serieuze keuze!

Speciale dank gaat uit naar Paul Slot, Michel De Vos en Coen Olde Olthoff (Getronics), Robbert Kuppens & Michel Schaalje (Cisco) en Mark Sedney (Marked Media) voor hun inzet bij het tot standkomen van deze bedrijfsfilm.

© 2011 R.J. Raats