Archief voor juni, 2013

Jeugdwerkeloosheid komt door “oud denken”

Geplaatst: 22 juni 2013 in Niet gecategoriseerd

AMSTERDAM – De jeugdwerkeloosheid in Europa zit in een sterk stijgende lijn. Ook Nederland heeft te kampen met deze groei. Het kabinet maakt met spoed extra gelden vrij om het probleem tegen te gaan. Echter zoals Einstein ooit heeft gezegd (vrij vertaald): “Als je op dezelfde wijze blijft aankijken tegen een probleem, ga je de oplossing nooit vinden!”. We gaan even terug in de tijd naar Amsterdam-Noord! Harry Slinger zong met Drukwerk over “Ik verveel mij zo in Amsterdam-Noord”. Het waren toen de “gewone” blanke Hollandse jongens die voor grote problemen zorgde. Niets allochtone of andere culturen, maar de Pietjes, Henkies en Keesjes van deze wereld vormden een ware plaag.

 

Toevallig alleen in Noord? Nee, dat zeker niet, want in Amsterdam-Oost waar ik opgroeide was het precies hetzelfde! Alleen hadden wij geen Harry Slinger in Oost die goed kon zingen. In eind jaren 70, begin 80 behoorde ook ik toe aan één van die jongeren. Mijn schoolcarrière is ook geen vloeiende lijn geweest. Ondanks mijn ouders de juiste kaders stelden en ook de handvatten aanreikten, verliep het vast niet zoals zij graag hadden gezien. En wie denkt dat ik opgegroeid ben in een “blanke” wijk die kan ik gelijk aangeven dat Oost een van de opkomende multi-culturele wijken in Amsterdam was indertijd. Daarom durf ik het standpunt in te nemen dat ik begrijp wat de huidige jongeren denken en en vooral voelen. Dat mijn pigmenten toevallig “wit” zijn kun je mij niet kwalijk nemen!

Deze achtergrondinformatie was even nodig om mijn referentiekader aan te reiken. In de afgelopen maanden heb ik meerdere projecten gedaan met jongeren en zijn we in gesprek met vele jongeren om hen het inzicht te geven dat zij een andere toekomst moeten gaan nastreven. Laat ik nou constateren dat de welwillendheid bij de jongeren om te werken of naar school te gaan wel degelijk aanwezig is! Ja, er zijn uitzonderingen maar die maken deel uit van een lijst die willens en wetens kiezen voor een criminele carrière. Voor hen zijn er speciale activiteiten en worden afgehandeld door Politie en Justitie. Deze jongeren zijn vooralsnog direct uitgezonderd van de positieve projecten die wij met de verschillende partijen ondernemen.

Vrijdag 21 juni mocht ik, namens de Stichting InnoComm, te gast zijn in de paneldiscussie van Achmed Baâddoud in het AmsterdamStadsdeel Nieuw West. De titel was ‘Bagage voor de toekomst’. Op interactieve wijze werd het dialoog gevoerd tussen de panelleden en met het aanwezige publiek. Onder de bezielende leiding van ILa Kasem werden alle prikkelingen én mogelijkheden boven water gehaald. De samenstelling van het panel versterkte mijn mening dat het flink mis is! Van de zes panelleden waren er “slechts” twee met een andere etnische afkomst. Daar waar ik gehoopt had op een afspiegeling van de samenleving in Nieuw West, werd mijn mening alleen maar meer gesterkt dat wij als “blanke” Nederlanders het wel even denken op te lossen. Fout! Ik kan dan ook wel zeggen dat mijn standpunten duidelijk grond vonden bij de aanwezigen, omdat ik mijn mening en ook de oplossingen niet onder stoelen of banken steek. Zo ben ik niet en zal ik ook nooit worden. Problemen los je namelijk niet voor iemand op, maar alleen met iemand!

In mijn dagelijkse werkzaamheden werk ik met diverse mensen die een andere etnische achtergrond hebben dan ik. Daar voel ik mij rijk door omdat het altijd stof tot gesprek geeft en kansen om te mogen leren van elkaar. Ik voelde mij dan ook vereerd dat een aantal jongeren en jongerenwerkers op mijn uitnodiging waren gekomen naar de discussie. Echter zij niet alleen! Ook enkele vertegenwoordigers van de overheidsinstanties en bedrijven waar wij mee samenwerken waren aanwezig. De wil om tot oplossingen te komen met welwillende jongeren is er volop. Het probleem is echter niet deze jeugd! Zij zijn wel een deel van het probleem, maar net zoals de overheid, bedrijven, scholen etc.

In mijn betoog tijdens de paneldiscussie heb ik mij hard gemaakt voor betere kaders om te kunnen samenwerken. Breng werkzoekenden en werkgevers dichter bij elkaar en doe vanuit de overheid alleen projecten welke dat stimuleert. Geef vooral initiatiefnemers die vanuit eigen intrinsieke waarde acteren de kans om samen de problemen op te lossen. Faciliteer als overheid de infrastructuur, maar laat vooral het stuur in handen van de probleemhouders zelf. Werkzoekenden willen een baan, werkgevers willen arbeidskrachten. Het sociale stelsel is er slechts voor een periode als iemand in een situatie van overmacht is gekomen. Het is een vangnet, geen hangmat. De behoefte om alles in regels en structuur te willen plaatsen is echt “oud-denken”. Gelukkig is stadsdeelvoorzitter Baâddoud iemand die anders denkt! Hij wil de infrastructuur faciliteren en heeft inmiddels hierdoor 13 succesvolle projecten voor werkgelegenheid actief.

Mijn vader leerde mij al vroeg dat “gaat het niet linksom, dan maar rechtsom” en “nee” bestaat niet. In de paneldiscussie gingen mijn nekharen merkbaar overeind staan. Zonder iemand te beledigen of respect voor iemands denken en doen te ontberen, wil ik toch wel duidelijk zijn dat “Wij moeten structuur neerzetten voor deze jongeren die niet willen!” niet werkt!. Oubollig denken en alleen handelen vanuit “het sociaal akkoord” is fout! Wij vormen met elkaar de burgerij in Nederland. Daar hoort iedere Nederlander, ongeacht etnische achtergrond, bij. Wij stemmen om de vier jaar voor de partijen die onze belangen als burger moeten behartigen. Als blijkt dat een gesloten akkoord de verkeerde kaders geeft waardoor de samenleving neerwaarts gaat in plaats van opwaarts dan moeten we als burgers dit kenbaar maken aan dezelfde regering. Daar ligt ook een belangrijke taak voor de huidige uitvoerende overheid. Niet altijd direct conformeren aan gestelde regels als we beseffen dat de regels een tegengesteld effect hebben in de praktijk.

In de hedendaagse ambtenarij geldt ook een angst voor verlies van baan of status. Juist de stimulans om op fatsoenlijke wijze “kritisch” of “opstandig” te zijn, als geconstateerd wordt dat regelgeving juist negatief werkt, lijkt totaal verdwenen. De “oubollige” gedachtegang blijft actief. Alleen door de vergrijzing gaan er significante wijzigingen plaatsvinden. Als we nu niet “samen” de problemen gaan aanpakken en afstappen van de conservatieve gedachtegang om het te willen regelen, zonder inmenging van alle betrokken groepen, dan komt de overgang naar de vergrijzing als een donderslag bij helder hemel!

“Mooi geschreven zullen sommige mensen zeggen, maar wat is dan jouw oplossing?” Daar ga ik binnenkort over bloggen! Eerst wil ik dat de kaders waarbinnen we met elkaar tot oplossingen kunnen komen helder worden. Ik noem maar even de schuldenlast bij de jeugd, de vele beschikbare banen waar idiote startkwalificaties voor zijn gesteld, de kostenverslindende projecten die kant nog wal raken en… en… en… Laten we nu de handen ineenslaan en gezamenlijk toewerken naar de mogelijkheid om iedereen een eerlijke kans te geven op het verwerven van arbeid en verwerven van arbeidskrachten! Wij gaan iedergeval inzetten op de Dag van de Arbeidskracht op 30 november 2013 in Amsterdam! Doe jij als werkzoekende, overheid of bedrijf al mee?

Note: Om jullie wat inspiratie te geven over hoe Stichting InnoComm initiatieven ontplooid, hebben wij de film “Benut jouw talent!” samen met United4All en Sevensteps geproduceerd! Kijk op http://stichting.innocomm.org of http://www.seniors4talents.nl voor meer informatie of neem contact op stichting@innocomm.org.

KENYA, ELDORET – Karibu rafiki yangu! (“Welkom mijn vriend!”) Dit blog heb ik geschreven in de periode dat ik, samen met Bart Roozendaal (CEO Sevensteps), in Kenya verbleef om internationaal business development ten uitvoer te brengen. Wij waren op uitnodiging van het Senior Management van een van de zes organisaties in Kenya, verantwoordelijk voor maatschappelijke en economische ontwikkeling.

Uitzicht over Kerio Valley

De innovatieve oplossing die wij presenteren, kan gaan zorgen voor een significante versnelling van de aanwezige Master- en Project Plannen. Het stelt de diverse Keniaanse organisaties in staat om op een totaal nieuwe wijze samen te werken en kennis in brede vorm, deels zelfs openbaar, te delen. Sevensteps is een technologie partner van InnoComm Solutions. Daar waar technologie en business elkaar vinden, ontstaat innovatie. En dat is nou precies waar InnoComm voor staat. Innovatie van Business…

 

Wie mijn eerdere blogs heeft gelezen, weet dat ik begin 2013 het bedrijf InnoComm Solutions heb opgezet samen met twee business partners. Belangrijkste motivatie bij het nemen van deze stap is dat ik mijn expertise en ervaring graag inzet op een wijze dat er een gezond balans is tussen economische en maatschappelijke/sociale doelstellingen. Winstmaximalisatie houdt voor mij meer in dan alleen het behalen van financiele doelstellingen. In mijn carrière heb ik vaak genoeg aangetoond die te kunnen behalen en mensen te kunnen motiveren om enthousiast te werken aan dergelijke doelstellingen.

De activiteiten welke InnoComm, in vele gevallen samen met business partners, ontplooit en de samenwerkingsverbanden welke worden aangegaan, hebben een duidelijke basis van sociale duurzaamheid in zich. Van innovatie van de arbeidsmarkt tot het ontwikkelingen van internationale kansen passen perfect binnen de kernactiviteiten van InnoComm. “Human Value is Key!” is onze slogan. “Geef iemand geen vis, maar een hengel en leer hem vissen…”, een credo stevig verankert in de fundering van InnoComm.

Steun aan Stichting Susorwo

“Streef niet naar succes, maar tracht van waarde te zijn!” is de vrije vertaling van de uitspraak van Albert Einstein. En dat is precies waar het om draait. Het creëren van sociale duurzame kansen voor individuele personen, zelfstandige professionals, midden- en kleinbedrijven (MKB), overheden en Corporate organisaties teneinde de economische kentering te verkrijgen met elkaar.

Business Development, zeker internationaal, is een vak apart! Je “verkoopt” niet zomaar een oplossing in het buitenland. Het ontwikkelen van zaken betekent dat je een diversiteit van expertise en ervaring inzet om te komen tot nieuwe perspectieven en ontwikkeling van de latente behoefte.

Wij werken vanuit een viertal inzichten die vanuit verschillende managementstudies wel bekend zijn bij velen, t.w. Customer Intimacy, Product Leadership, Operational Excellence en… Innovatie. Elk kent zijn eigen karakteristieken doch de stijlen en doelen verschillen significant. De laatste wordt trouwens nog steeds niet als ‘inzicht’ gezien. Welke terminologie we ook bezigen, Business Development is cruciaal om je als bedrijf en individuele medewerker in een sterk concurrerende markt te kunnen (blijven) onderscheiden.

2013-05-12 13.24.26

In het National Wildlife park Lake Nakuru vond er tijdens een bezoek aan het park een bliksem actie van een Baboon plaats, die ons in eerste instantie flink deed schrikken, maar kort daarna zeer waardevolle informatie opleverde. Een geweldige les vanuit managementperspectief. Een korte uitleg. De dieren lopen in het Wildlife park uiteraard gewoon vrij. Ondanks alle waarschuwingen van de gidsen, en het plaatsen van duidelijke instructies om dieren niet te voeren vanwege het verstoren van het ecologisch balans, zijn er toch mensen die de dieren wel voeren. Op de Baboon Cliff heerst een duidelijke hierärchie. De letterlijke “apenrots” bestaat hier in Kenya ook! In onze situatie kwam de ‘leider’ en stal met veel geweld de laatste delen van onze lunch weg. Een snelle actie die de nodige hilariteit gaf, maar ook de adrenaline deed stijgen bij de aanwezige mensen. Wij hadden het genoegen om te gast te zijn van de hoofdopzichter van de parken in de regio waar wij verbleven. Hij gaf direct na het gebeuren uitleg dat het een managementprobleem is dat deze aap, vergezeld van één andere aap, deze actie uithaalde. Uiteraard was ik erg nieuwsgierig naar zijn uitleg…

Lunch op Baboon Cliff

“Deze aap bepaalt het gedrag van de gehele groep!” was de uitspraak. Zo’n actie tussen het publiek is eigenlijk erg gevaarlijk, dus normaliter zou deze actie flink worden bestraft. Hiervoor was nu de mogelijkheid niet. Het bestraffen zou kunnen neerkomen op het verwijderen van deze aap uit de groep door het “doden” van de leider. Het blijkt dat de groep het gedrag van hun ‘leider’ namelijk altijd volgt. Door de ‘leider’ weg te nemen, worden de groepsleden gedesörienteerd. De hierarchische positie van de leider moet dan opnieuw worden bepaald door op natuurlijke wijze onderling een nieuwe leider te kiezen. Deze is op een andere wijze opgegroeid, vaak veel makker, waardoor zij niet durven te stelen. Zij weten dat zij bestraft gaan worden. Zo zit de natuur al eeuwenlang in elkaar.

Baboons...

Vertalen we deze gebeurtenis terug naar de huidige managementstructuren in onze geciviliseerde wereld dan gaan we langzaam aan begrijpen dat de ecologie in het bedrijfsleven en economie door de mens zelf is ‘verziekt’. We ontnemen niet zo snel, m.u.v. trainers in het Betaald Voetbal, iemand zijn of haar (top-)positie ondanks er legio handelingen worden verricht die neigen tot laakbaarheid. Over het “gedrag” wordt wel gesproken, maar afhankelijkheid voorkomt dat er openlijk wordt geageerd tegen “mis-management”, ongeacht of het laakbaar handelen een substantieel verlies van banen oplevert of erger nog de teloorgang van een bedrijf.

Het moraal van dit verhaal is eenvoudig. De tegenwoordige mens is te ver afgeraakt van de wetten der natuur. Winstmaximalisatie is gereduceerd tot alleen financiele doelstellingen, met als gevolg dat de economie te vergelijken is met het uitpersen van sinasappelen. Eenmaal uitgeperst blijft er alleen nog droge schillen over die verschrompelen waar je bijstaat.

Investeren in een nieuwe oogst, of te wel innoveren in Europa, blijft ver achter. Telkens wordt er in dezelfde sinasappel geknepen… tot de laatste druppel… Wij kunnen van de landen in de sub-Sahara, en met name Kenya aardig wat leren. Daar betekent winstmaximalisatie ook het streven naar maatschappelijke/sociale doelstellingen.

Meer weten? Kijk voor meer informatie over Maatschappelijk Ondernemen en Social Return op de website van Stichting InnoComm (http://stichting.innocomm.org) of over Kenya op de website van Innocomm Solutions (http://www.innocomm.org).