Archief voor maart, 2011

AMSTERDAM/ZOETERMEER – Bestaat het Universum? Een vraag die ik onlangs kreeg na een lezing over ‘Kansen moet je willen zien…’ waarin ik uitgebreid was ingegaan op het fenomeen ‘Kansen!’. “Ja, in mijn gevoel bestaat het Universum!” was mijn antwoord. Sommige mensen fronsen nu de wenkbrauwen en vragen zich af of het wel goed met mij gaat. In dit blog besteed ik aandacht aan ‘hoe je kansen kunt zien’. En of zij nu worden aangereikt vanuit het Universum of dat het een berusting op ’toevalligheden’ is, dat mag u zelf bepalen. Mijn standpunt is helder: ‘Kansen moet je willen zien, want je krijgt ze op je pad!’.

De inspiratie voor dit blog is mede ingegeven door de ontwikkelingen welke wij ervaren met Stichting De Nieuwe Kinderen. Nu de eerste (virtuele) paal is geslagen in de vorm van de ondertekening van de oprichtingsakte, komen er allerlei bijzondere nieuwe mensen op het pad van de stichting. Je moet als bestuur en/of vrijwilliger dan wel de kansen willen zien. Op de website van de stichting, www.denieuwekinderen.nl, staat de meest actuele informatie. Binnenkort is meer te lezen over de nieuwste ontwikkelingen van de stichting. Het geeft mij de kans om een wens in vervulling te brengen, namelijk mijn kennis, kunde en ervaring inzetten in het belang van kinderen. En dat samen met allerlei verschillende mensen met een diversiteit aan achtergronden. Geweldig wat een energie er vrijkomt!

Out of the box
“Denk jij out-of-the-box?”

Een andere belangrijke bron van kansen is mijn werkkring. In mijn dagelijkse werkzaamheden heb ik veel contact met klanten, collega’s en partners. De mogelijkheden die ontstaan als je de vraagstelling van de ene partij weet te vertalen naar oplossingen die de ander heeft te bieden dan spreek je van ontwikkeling. In vaktermen noemen wij het ‘Business Development’. In 2009 heb ik de ‘kans’ aangereikt gekregen, en genomen, om een innovatief programma te mogen leiden.

De toenmalige benaming ‘Project GOUD’ is rijkelijk aan bod gekomen in de media omdat er uitgebreide politieke aandacht vanuit de Tweede Kamer was. De achtergronden zijn uitgebreid te lezen op het internet. Voor mij was het ‘Project GOUD’ dé ‘kans’ om met de creme dé la creme te mogen werken in architecture, techniek, organisatie, management en communicatie. Vanaf dag één was het duidelijk dat het een bijzonder project ging worden. Future-Ready Workspace® van Getronics diende als uitgangspunt voor de nieuwe werkplek voor de rijksambtenaar. In de film ‘Project GOUD‘ is te zien hoe de nieuwe werkplek tot stand is gekomen, waar deze aan moest voldoen en waar het project toe moest gaan leiden. En dat het gelukt is mag duidelijk zijn.

Nu ruim 2,5 jaar later kan ik zeggen dat het een bijzonder project is geworden. Het geheel is inmiddels volledig opgeleverd aan de Rijksoverheid en is nu, onder de naam Digitale Werkomgeving Rijksdienst (DWR Client) uitgerold voor een grote groep rijksambtenaren. De tweede fase welke is aangebroken betreft het harmoniseren van de software. Een ware ‘kans’ om te komen tot substantiele besparingen door interdepartementaal het softwarebeleid te gaan bepalen. In de komende jaren heeft de Rijksoverheid een flinke klus voor de boeg om op basis van functionele wensen en eisen te komen tot de juiste keuzes. Er moet een gezond balans worden gevonden tussen marktstimulerende innovatie en serieuze kostenbesparingen. Geen eenvoudige opgave, maar met de jusite kennis en kunde aan boord en betrokken vanuit de markt een geweldige ‘kans’ voor iedereen.

De rijksambtenaren krijgen met de DWR Client de ‘kans’ om op een hele andere manier samen te gaan werken. De innovatieve techniek zorgt voor betere samenwerkingsfunctionaliteiten tussen de departementen, de architecture gebaseerd op Open Standaarden geeft de ‘kans’ om verder te innoveren en de organisatie (Rijksoverheid) koerst regelrecht richting de noodzakelijke interoperabiliteit. Iemand met identieke (Project Management) genen weet dat het project voor mij is afgerond en inmiddels overgegaan is in beheer van de Rijksoverheid. Onder eigen regie hebben zij de migratie uigevoerd. Een mooie ‘kans’ voor de Rijksoverheid om nu de stap te nemen om de organisatie te laten innoveren. De techniek vormt nagenoeg geen drempel meer.

Kansen zijn uitdagingen die lef vragen!
“Samenwerken is kansen benutten!”

De ervaringen op het gebied van ‘werkplekontwikkeling’ heeft met het project een stevige bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van mijn persoonlijke inzichten. Ruim een jaar geleden kreeg ik de ‘kans’ om samen met Joost Deckers, voormalig directeur Gemnet, te brainstormen over de wederzijdse dienstverlening aan onze klanten. Hier is het idee geboren om, vanuit onze FRW propositie voor het bedrijfsleven, een werkplek te ontwikkelen voor de Nederlandse gemeentemarkt. De brug tussen KPN en Getronics was geslagen. Daar waar Getronics sterk is met innovatieve werkplekoplossingen (FRW, Werkplek Online etc.), is Gemnet dé partij voor de Nederlandse gemeenten om hen te ontzorgen met haar dienstverlening van infrastructure tot specifieke applicaties vaak in samenwerking met andere marktpartijen en partners.

Je krijgt als medewerker bij onze organisatie alle ‘kansen’ om mee te denken over ontwikkeling van proposities. Die ‘kans’ hebben Joost en ik ook met twee handen aangenomen. Het ontwikkelen van het idee is één, maar toen moest het gebeuren. Het proces om de propositie Digitale Werkomgeving X (DWx) te gaan bouwen werd gestart. Een technisch, financieel, organisatorisch en marketing traject moest gaan bepalen of het idee levensvatbaarheid kon krijgen. In nauw overleg met vele professioneel betrokkenen, w.o. klanten, partners en collega’s, werd het beeld ingekleurd om te komen tot de uiteindelijke propositie. Het vertrouwen bleek groot bij iedereen, want nu negen maanden later staat de ‘Propositie DWx’ als een huis!

Met volle trots wordt op de Overheid & ICT Beurs van 19 t/m 21 april de nieuwe toekomstige telg van onze organisatie getoond. Als afgeleiding van FRW is de ‘Propositie DWx’ ontstaan. De nieuwe werkplek voor de gemeenten draagt de naam Digitale Werkomgeving Gemeenten (DWG) en is de eerste DWx-propositie die het daglicht ziet. Inmiddels zijn er al meerdere telgen uitgewerkt welke ook spoedig tot geboorte gaan komen. Het gehele traject van verwekking tot geboorte is één feest van ‘kansen’ geweest. Van de ‘kans’ tot het stimuleren van innovatie tot de ‘kans’ van het samenwerken met nieuwe partners.

Wanneer ik het blog zo terug lees dan kan ik niet anders zeggen als dat al jaren de kansen rijkelijk voorbij komen. Ooit binnengehaald bij Getronics voor mijn expertise en inmiddels mogen doorgroeien tot iemand die betrokken mag zijn bij ‘innovatie’ en ‘Business & Technology Development’. Voor mij de voortdurende ‘kans’ om de bruggen te bouwen tussen functionele wensen en eisen van klanten en innovatieve ICT & Telecom oplossingen van onze organisatie met haar verschillende dochtermaatschappijen. Joost en ik hebben elkaar alweer gesproken, want in zijn nieuwe rol als Directeur van Talk&Vision hebben al weer de ‘kans’ genomen om te spreken over innovatie van de werkomgeving met audio & video oplossingen (lees hier zijn laatste column voor Gemnet).

Inzicht is voorstellen wat 'kan'...
“Zou hier ooit iets moois kunnen ontstaan?”

Een mooie afsluiting, want waar krijg je als mens zoveel ‘kansen’ om met zo’n sterke moeder en haar dochters te werken aan de groei van de familie in de vorm van de vele (DWx-) telgen… Wij krijgen deze ‘kansen’ of ze komen ’toevallig’ voorbij, maar als je niet bereid bent om buiten de gepaande paden te kijken en te denken, dan zie je de (innovatieve) ‘kansen’ nooit…

Ik hoop dat dit verhaal uw vizier heeft geopend en wens u veel zicht op nieuwe ‘kansen’…

Stap 1: Bewustwording
De zon schijnt! De buitentremperatuur is aan het opklimmen, het voorjaar komt eraan. Altijd weer een goed moment om de waan van de dag te evalueren. Het afgelopen weekend heb ik mijn persoonlijke actielijst ter hand genomen en er flink tegenaan gegaan om deze leeg te werken. Of het nu om zakelijke of persoonlijke elementen gaat, het zijn vooral hygiene factoren die in de onderstroom zo nu en dan blijven hangen. Het zorgt voor onnodige irritatie bij mijzelf en soms ook bij anderen omdat er “acties” blijven hangen. Hier kijk ik altijd kritisch in de spiegel om te constateren of het goed gaat of dat er veranderingen moeten plaats vinden. Mijn activiteiten mag soms wel eens lang overkomen, maar indien alles op tijd wordt uitgevoerd dan valt het zeker mee. Je hebt zo nu en dan gewoon ff spits als er toevallig een aantal zaken in een korte tijd gerealiseerd moeten worden.

Stap 2: Prioriteiten stellen
Wanneer goed zicht op alle actiepunten dan kun je prioriteiten stellen. Wat is belangrijk of wat kan ook later? In ‘Het Nieuwe Leven’ betekent prioriteiten stellen ook het ‘Nee’ zeggen tegen vragen. Soms is dat niet leuk omdat je het zelf heel leuk vind, maar de tijd je eenvoudig weg ontbreekt of omdat je het gewoon niet leuk vind. Er zijn wel eens mensen die denken dat ik alles leuk vind. Het verbinden in het leven van aan elkaar grenzende initiatieven is wel één van mijn talenten, maar dat mag nooit ten koste gaan van. Dus dit weekend een aantal mensen telefonisch en schriftelijk op de hoogte gesteld van ‘Nu even niet!’. De prioriteiten zijn gezet en de activiteitenlijst ben ik het weekend al aan het afwerken. Weer een groot aantal mensen blij gemaakt met de uitgevoerde acties, blij gemaakt met het delegeren van acties en nieuwe acties op mijn en andere agenda’s gezet voor de toekomst.

Stap 3: Uitvoeren
Quality Time investeren in de kinderen
Op de eerste plaats staan uiteraard mijn kinderen. Gisteren heerlijk op bezoek geweest bij mijn dochter Samantha haar vriend welke zijn 24e verjaardag vierde. Samen met mijn jongste binkie Mitchell was het lekker genieten. En toeval bestaat niet, maar kwam op de verjaardag een oude bekende tegen waar ik ook weer een heel leuk gesprek mee heb gehad. Zo reden we aan het einde van de middag vol positieve energie weer terug naar huis. En met de wetenschap dat mijn oudste bink Tim een nieuwe baan erbij heeft gevonden. Zo vinden alle stromingen op een positieve manier langzaam hun weg naar de toekomst…

Werken geeft energie
Hoog op de prioriteitenlijst staat uiteraard ook mijn werk. Een workaholic ben ik niet want ik heb het genoegen gehad in het verleden om van mijn hobby mijn werk te maken. Dan is de wijze hoe je kijkt naar werken heel anders kan ik je vertellen. Aan “werken” voor mijn werkgever besteed ik weliswaar regelmatig meer dan de contracturen aan, maar de energie die je ervoor terug krijgt is ook mooi. Voor maandagochtend 08:00 uur heb ik al mijn lopende punten afgerond en kan ik een aantal ‘vinkjes’ zetten. Geeft nu al een goed gevoel om de week te beginnen met een “schone lei”.

Nieuwe inzichten vergroten het Universum
Een volgend belangrijk punt op mijn lijst is de studie. De afgelopen periode de nodige documenten geproduceerd die nu in de review zitten, literatuur doorgespit om modellen te achterhalen en nieuwe inzichten te krijgen en interviews afgenomen die ik nu stuk voor stuk aan het uitwerken ben. En waarmee ik reeds geproduceerde documenten kan gaan verversen en aanvullen. Ook in het weekend communiceren de leden van de EXMBA subset met elkaar. Via de intranetsite van Business School Nederland, per email en regelmatig ook per telefoon of persoonlijk op de bijeenkomsten. De onderdelen Human Resource Management en Operations Management staan op dit moment centraal. Zo’n 12 á 15 uur spendeer ik minimaal aan de studie, exclusief nog de uren dat ik literatuur aan het doorspitten ben. Geweldig als ik merk hoe ik geinspireerd raak door allerlei nieuwe inzichten. Het lijkt wel een bron waar metershoog de energie uit bruist.

Kennis inzetten voor een Goed Doel
De oprichting van Stichting De Nieuwe Kinderen is een volgend agendapunt. Hier hebben we nu te maken met een wat intensievere periode omdat deze maand de officiele oprichting een feit gaat worden. Dan ben je even druk met afstemmen van statuten, website uitingen en samenwerkingsverbanden. Ook hier de nodige handelingen voor verricht. En dat geeft een heel goed gevoel omdat teamwork hier nu direct leidt tot resultaten. Het is best spannend moet ik zeggen, want een Goed Doel opzetten is een serieuze zaak. Wij willen tenslotte een aantal ambitieuze doelen gaan realiseren in de toekomst. De formaliteiten zijn klaar, de website geactualiseerd, de acties uitgezet en weer menige tijd gespendeerd aan telefoongesprekken om de passie en enthousiasme te delen.

Is het nou inspanning of ontspanning?
Wanneer ik voor mijzelf de actielijst zo nakijk en realiseer dat ik zo nu en dan wel aardig wat bergen weet te verzetten, dan moet ik ook vaststellen dat ontspanning erbij hoort. Op de radio klonk net een carnavalsnummer welke werd afgesloten met de uitspraak van de presentator “En de komende week ligt in het halve Zuiden het werk stil!”. Zo’n situatie kan ik mij niet voorstellen, want na een uurtje Brasilian Carnaval afgelopen week heb ik het alweer gehad. Zoals onze Zuiderburen wel eens zeggen:”Het kan mijn goesting niet wegdragen.” Het is niet anders. Mijn inspanningen voor de kinderen, werk, studie, hobby of goede doelen geven mij meer dan genoeg ontspanning. En zo nu en dan een weekje verlof om te skien, sporten of cultuur te bezoeken zijn voor mij toereikend genoeg om de batterij op te laden. Ik ontspan door de inspanning door de inspanning op de juiste wijze te geven…

Een aantal uitspraken van bijzondere mensen of in bijzondere talen zeggen voor mij dan ik met duizend woorden kan doen…

1. Charitas Pro Armis – Met de liefde als Wapen;
2. Streef niet naar succes, maar wees van waarde – Albert Einstein;
3. Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde – Paul de Leeuw.

Volgende keer weer een zakelijk blog 😀

Een gezegende zondag en dank voor het lezen van mijn blog…

Met warme groet,
Richard