Archief voor juni, 2010

Amsterdam – Het bewust en gericht vergaren van kennis is belangrijk als je ambitieus bent. Zaterdag 12 juni jl. werd door de VVD Amsterdam de cursus ‘Politieke stromingen en Liberalisme’ georganiseerd. De organisatie was in vertrouwde handen van Hildegard Nefs en het doceren werd ingevuld door Marijke van Dobben de Bruijn. Voor mij was het de eerste stap in het specifiek volgen van onderricht in politiek. De verwachting van mij was om de theoretische kennis beter te kunnen koppelen aan de al aanwezige kennis en ervaring. De cursusdag werd verzorgd in Hotel De Toren aan de Keizersgracht, een mooie locatie in het hartje van Amsterdam. Voor de cursus hadden zich 14 mensen aangemeld. Een melange van ambitieuze mensen met allen een eigen doelstelling en mening. Wanneer mensen op een zonnige zaterdag de gehele dag zich vrijwillig onttrekken aan het mooie weer om met elkaar te spreken over politiek, over de maatschappij en de ontwikkelingen, dan moet je wel over een goede motivatie en interesse beschikken.

Ook in dit blog neem ik u mee door een deel van de dag. Op eenvoudige wijze probeer ik inzicht te geven in hetgeen ik heb ervaren. Voor mij persoonlijk, maar ook gelijkgestemden vormen de blogs een goed archief voor de toekomst. Zo bouw ik mijn bibliotheek als een serieus naslagwerk. Tijdens het schrijven van het blog doe ik gelijk onderzoek naar belangrijke informatie op internet. Waar mogelijk neem ik de hyperlinks naar de broninformatie op, zodat het blog ook echt als een naslagwerk kan fungeren. En onder het motto ‘kennis is waardevol als je het deelt’, schrijf ik mijn blogs.

Voorwoord
Mijn motivatie om cursussen te volgen op het gebied van politiek is ingegeven vanuit intrinsieke waarde. Het heeft altijd wel mijn interesse gehad. Echter kwam ik door verschillende omstandigheden er niet eerder toe om hier expliciet mee aan de slag te gaan. Vanaf jonge leeftijd heb ik mij altijd wel belangeloos ingezet voor maatschappelijke doelen. In de sport als voormalig voorzitter van Stichting De Amateurscheidsrechter voor de belangen van de Nederlandse amateurscheidsrechters, als voormalig penningmeester voor de Westfriese afdeling van Veilig Verkeer Nederland waar ik mijn energie heb gegeven aan het veiliger maken van het verkeer voor kinderen en betrokkenheid bij verschillende maatschappelijke projecten of vrijwilligersinitiatieven. Het is een bewuste keuze om kennis, kunde en ervaring in te zetten. Het aan mij gegeven talent, voorzover je het als talent mag bestempelen, is niet mijn eigendom. De filosofie is dat ik de ‘opdracht’ heb om het talent in de breedste zin van het woord in te zetten en daarmee een serieuze bijdrage te leveren aan de ontwikkelingen om mij heen en ten behoeve van maatschappelijke doelstellingen. Een belangrijke typering van een liberaal is ‘het nemen van eigen verantwoordelijkheid!’. Een voortvloeisel van mijn beleving is het delen van kennis d.m.v. mijn blogs.

Introductie
De ochtend werd geopend door Hildegard Nefs. Na een korte uitleg was de spreektijd voor Marijke van Dobben de Bruijn. Op boeiende wijze begon zij de voorstelronde. De indrukwekkende carriere van Marijke passeerde in korte tijd de revue. Daarna was het aan de cursisten om aan te geven wie je bent, wat je doet en wat je motiveert om deel te nemen aan deze cursus. Het eerste inhoudelijke dialoog en interactie was geopend. De groep bestond uit een grote variatie aan mensen, met allemaal een duidelijke interesse in het Liberalisme en de bewuste keuze voor de VVD.

De geschiedenis
Marijke gaf in heldere bewoording aan hoe het programma voor de dag was vormgegeven. De geschiedenis van de politieke stroming werd als eerste punt aangereikt. Je kunt pas een focus hebben voor een voorkeur als je ook begrijpt wat de andere stromingen zijn. In algemene zin werd vanuit het verleden de opbouw gemaakt. In hoofdlijnen is het ontstaan van het huidige politieke bestel in drie drie primaire stromingen in te delen, t.w. Socialisme, Liberalisme en Christendemocratie. Op een bevlogen wijze vertelde Marijke over het ontstaan van de staatsinrichting (‘Het huis van Thorbecke‘), hoe het huidige politieke landschap is vormgegeven en wat er in het verleden allemaal heeft moeten plaats vinden om te komen waar we nu zijn aangekomen. Vol van enthousiasme waren de oren van de aanwezigen gespitst.

De politieke stromingen
In het openingswoord van Marijke werd de structuur van de dag helder neergezet. Met vol vertrouwen en enthousiasme was de start een feit. In een logische opbouw werd via de historische weg uitleg gegeven aan het ontstaan van de politieke stromingen. Op interactieve wijze vond er kennisdeling plaats, waarbij Marijke een geweldige schat aan ervaring inbracht beginnende bij het ontstaan van de politiek. Al snel werd ingezoomd op ‘De Verlichting‘. In deze periode ca. 1650 tot de ‘Franse Revolutie‘ begon de kanteling te komen richting het redeneren in plaats van alleen geloven. Hierdoor wordt deze periode ook wel ‘De Eeuw van de Rede‘ genoemd.

De geschiedenis werd stap voor stap doorlopen. Sommige onderdelen waren rechtstreeks te relateren aan opleidingen uit het verleden met hier en daar wat meer nuance. Of opfrissing, want geleerde geschiedenis raak je niet meer kwijt. De kracht van de cursus zat hem in de opbouw. Langzaam werden de stromingen helder en waar nodig nader toegelicht.

© 2010 Richard Raats

"Workshop Macht & Verleiding"

Bart Borsje & Philippe Raets aan de slag

Den Haag – Het vergaren van kennis betekent onbevooroordeeld durven openstaan voor kennis, ervaring & ideeen van anderen. Vrijdag jl. was door Bart Borsje van MVO Den Haag de workshop ’48 wetten van macht en 24 wetten van verleiding’ georganiseerd. De spreker was Philippe Raets, voormalig waarnemend SG van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In dit blog probeer ik u mee te nemen door de inhoud van de workshop. Persoonlijk vond ik het uitermate leerzaam op vele manieren. De aanwezigen hebben allen op actieve wijze deelgenomen, waardoor een mooie moleculaire samenstelling tot nieuwe chemie heeft geleid. In samenwerking tussen mensen die niet eerder elkaar kenden en zeker tussen Philippe en de aanwezigen (i.v.m. privacy geen naamsvermeldingen). Kortom een leerzame workshop waar ‘macht & verleiding’ tot mooie discussies, bijdragen en kennisdeling heeft geleid.

Organisatie & Maatschappelijke Verantwoordelijkheid
Wat niet onvermeld mag blijven is de nieuwe wijze van organiseren van de workshop door MVO Den Haag. Het begon bij de uitnodigingen via Twitter. En in plaats van vooraf eisen te stellen aan de kosten voor deelname, had Bart ervoor gekozen om de waardebepaling over te laten aan de deelnemers van de workshop. Achteraf mag je zelf bepalen wat het je waard is geweest. Een gedurfde stap, want op deze wijze kan het twee kanten opgaan. In dit geval kan ik wel zeggen dat het op mij overgekomen is als een waardevolle workshop en dit zich ook zal vertalen naar de waardering. Het maatschappelijk doel ‘Samenwerkingsverband Nationale Parken‘ was gekoppeld aan de workshop, dus snijdt ook hier het mes aan meerdere kanten.

Introductie Initiatief & Spreker
In het openingswoord van Bart vertelde hij over hoe hij tot dit initiatief was gekomen. De combinatie van een maatschappelijk doel, een waardevolle spreker en vrijheid in de waardering was het concept om te komen tot deze workshop. De spreker van deze workshop, Philippe Raets, heeft een schat aan ervaring in bestuurs- en overheidsland, beschikt over het enthousiasme om dit te delen en weet het ook op een plezierige aanschouwelijke wijze over te brengen. De voorstelronde liet al snel merken dat er een mooi gemengd gezelschap van mensen aanwezig waren. Het beloofde zeker een leerzame ochtend te worden.

Deel 1 – ‘De 48 wetten van Macht’ – ‘Blijf dicht bij jezelf
De verhaallijn van Philippe bestond uit een aantal filmfragmenten en de interactie ná zo’n fragment. Het eerste filmfragement kwam uit de Vlaamse serie ‘In de Gloria‘. Voorafgaand vertelde Philippe over hoe mensen tegen de populariteit van ‘Jorg Haider‘ aankeken. Het filmfragment was een knipoog naar hoe je zorgt dat uitstraling bijdraagt aan ‘succes’. Op ludieke wijze werd dit aanschouwelijk gemaakt. Het fragment werd gevolgd door een korte interactie met als kern: ‘Wat zie jezelf?’.

Het tweede fragment had betrekking op het ongeluk van Prinses Diana en hoe Tony Blair het moment strategisch benutte om zich te profileren. De koninklijke familie van Engeland hield in de tijd van het ongeluk totale geluidsstilte, terwijl er bij de Engelse bevolking wel, naast verslagenheid, behoefte was om ‘verbonden’ te worden. In dit ‘gat’ sprong Tony Blair door op gevoelige wijze te verwoordden wat een ieder voelde. Het was tot in de puntjes verzorgd en voorbereid. In de interactie ná het fragment werd veel gesproken over het balans tussen wat voorbereid kon zijn en wat authentiek van Tony Blair zelf was. Duidelijk werd wel dat de inzet van zijn oprechte gevoel een belangrijk deel uitmaakte van het succes om ‘mensen met elkaar te verbinden’.

Philippe vertelde over zijn ervaring en hoe de inzet van gevoel (soft skills) serieus bijdraagt in succes van een goede leider. Voorbeelden welke ook werden genoemd zijn ‘Barack Obama‘ en ‘Bill Clinton‘. Zij maken/maakten het verschil door op selectieve momenten optimaal gebruik te maken van hun uitstraling, emotie en gevoel. Daarmee verbinden zij de mensen. De les die wij konden trekken uit dit onderdeel was:

Tips: ‘Blijf dicht bij je gevoel, wees authentiek’. Waak er voor dat de inzet van gevoel c.q. het kwetsbaarheid opstellen niet een vast onderdeel wordt, want dan bereik je het tegenovergestelde en verlies je autoriteit. Een goed balans betekent dat gevoel en emotie machtige elementen zijn in ‘leiderschap’. Doe vooral de dingen die ‘dicht bij jezelf’ liggen.

Deel 2 – ‘De 48 wetten van Macht’ – ‘Zoek naar consensus
Het volgende fragment had betrekking op Sting & zijn bandleden ná ‘de aanslagen op 9 september 2001‘ (9-11). Sting en zijn bandleden hadden zich teruggetrokken in Frankrijk. Het rondreizen had even niet de aandacht. De optredens werden aldaar gedaan. Toen de vliegtuigen de aanslagen in de Verenigde Staten pleegde was iedereen verslagen van ongeloof en verdriet. ’s Avonds stond er een optreden van ‘Sting‘ gepland. Op indrukwekkende wijze toont het fragment van een bijeenkomst van Sting & zijn bandleden waar zij samen tot besluit komen om het concert ’s avonds toch doorgang te geven. De wijze hoe Sting, met in gedachte ‘afblazen is géén optie’, eenheid en motivatie weet te creeeren bij de band om met energie het optreden te gaan doen. Het zoeken naar consensus, inzet van emotie, lichaamstaal om te ‘regisseren’ dat er maar één uitkomst mogelijk was, was geniaal.

Tips: ‘Zoek naar consensus en lichaamstaal is óók een uiting van emotie!’ Stel jezelf ‘klein’ op, toon je echte emotie in taal en lichaamsuitdrukkingen (moet in balans zijn) en geef de mensen de ruimte om hun emotie te uiten. Om daarmee uit te komen op gedragen beslissing (consensus).

Deel 3 – ‘De 24 wetten van Verleiding’ – ‘Optie’s geven en verleiden tot beslissingen
Na de pauze werd begonnen met verleiding. In een scene van ‘La vita é Bella‘ verleidde een ober op geniale wijze een belangrijke gast tot het maken van een keuze die de ober zelf al had bepaald. Een sterk staalte van ‘managen’ van het eindresultaat. Het bieden van meerdere ‘ingewikkelde’ optie’s met als laatste een eenvoudige optie zorgde voor een voorspelbare uitkomst. Er werd in het fragment duidelijk gebalanceerd op de grens van ‘manipuleren’ en ‘verleiden’.

Tips: ‘Eenvoud siert de mens’. Het verschil van bieden van complexe en eenvoudige optie’s draagt bij aan snelle beslissingen. Het moeilijker maken van het nemen van beslissingen wordt veelal ingegeven door te veel complexiteit. Daar waar eenvoud mogelijk is, niet schromen om eenvoud te hanteren.

Deel 4 – ‘De 24 wetten van Verleiding’ – ‘Minder zorgt voor méér
Mensen zijn van huis uit gewend om te veel energie te benutten in spraak, beeldspraak of onderbouwing. Hierdoor wordt ‘eigen inbreng’ al op voorhand ontnomen. In het fragment van ‘Pleasantville’ benut in eerste instantie de dochter weinig woorden en met met slechts enkele gezichtsuitdrukkingen de kracht om haar moeder aan te reiken dat dingen ook anders kunnen. Met mimiek wordt er een suggestie gewekt over wat er ‘op het laantje’ gebeurd. Later in het fragment wordt het resultaat direct inzichtelijk gemaakt waardoor het effect heel goed wordt aangegeven tussen actie en reactie.

Het langere dialoog ná dit fragment tekende vooral af dat ‘het moment’ bepalend is voor het te bereiken resultaat. Ook het bepalen ‘wie je deelgenoot’ maakt van de situatie, beinvloedt het resultaat in sterke mate. Philippe vertelde uit eigen ervaring ‘als jongste bediende’ over hoe het bereiken van een succesvol resultaat is ingegeven door ‘moment’ en ‘wie’ op een goede wijze te combineren.

Tips: ‘Maak jezelf tot prooi’. Durf je kwetsbaar op te stellen om daarmee mensen aangelijnd te krijgen om jouw idee te ondersteunen. Benut op rustige wijze mimiek om verbale uitingen te ondersteunen. Zorg dat je het juiste ‘moment’ weet te bepalen om een vraag, een oplossing of een koers kenbaar te maken. Vergeet daarbij niet om ook te bepalen ‘wie’ deelgenoot is of moet zijn.

Deel 5 – ‘De 24 wetten van Verleiding’ – ‘Durf de stap te nemen om het verschil te maken
Het laatste inhoudelijke fragment was een auditie van Johnny Cash in de film ‘Walk the line‘. Hierin wordt op bijzondere wijze getoond hoe iemand zijn persoonlijke kwaliteiten gaat aanspreken op het moment dat er een ‘bepaalde’ druk c.q. drempels worden neergelegd. In het fragment doet Johnny Cash samen met een bassist en gitarist auditie om zijn gospelmuziek onder de aandacht van een platenmaatschappij te krijgen. Het optreden wordt echter abrupt onderbroken door de platenbaas met termen als ‘je gelooft niet in je muziek’, ‘het komt niet over alsof je echt gelooft in God’. Hiermee zet hij Johnny Cash terug op niveau die in het fragment wordt benadrukt met de ‘goot’. De platenbaas laat in niet misverstane bewoordingen horen hoe hij er over denkt. Dat het niets gaat worden. Dan gebeurt er iets magisch. Johnny Cash krijgt na enige overtuiging toch de kans om zijn ‘muziek’ te mogen laten horen. Hierop wordt door de platenbaas gereageerd met woorden als ‘zing alsof het je laatste nummer is’ en ‘alsof je in de goot ligt’. Dan gebeurt het. Johnny Cash begint een nummer te spelen wat hijzelf heeft geschreven. Wat diep uit zijn eigen ‘ik’ komt. Waarbij hij de emotie, het gevoel heel goed weet in te brengen in zijn optreden. Zo sterk zelfs dat de andere bandleden, welke het nummer niet kennen, spontaan op gevoel mee beginnen te spelen. En de platenbaas duidelijk onder de indruk is van hetgeen Johnny Cash neerzet.

In het dialoog ná dit fragment wordt één ding heel duidelijk. Leiderschap betekent ook durven ‘ervaren’. Ervaren dat als je afwijkt van van je eigen ‘ik’, het kunstje van een ander probeert na te doen, dat je dan niet overkomt. Je valt dan weg in de massa, mist de eigen kracht en zeker het authentieke van jezelf. De overtuiging wordt dan totaal ontnomen. Johnny Cash wist door terug te keren naar zijn eigen ‘ik’ in de vorm van zijn eigen muziek, zijn eigen optreden, zijn eigen emotie om de platenbaas en zijn eigen bandleden voor zich te winnen.

Tips: ‘Blijf jezelf’. Wees niet bang voor confrontatie met meningen die anders zijn. Overtuiging van ’talent’, ‘kwaliteit’ en ‘leiderschap’ komt alleen goed over als het echt is. Een kunstje kun je leren, maar authentiek zijn is een vast gegeven.

"Workshop Macht & Verleiding"

Mathilde Santing sluit af onder toeziend oog van Philippe Raets

De afsluiting
De ochtend werd afgesloten het een mooie muziek- en filmfragment ‘Vaderland’ van Mathilde Santing. Een gevoelige sluiting van een waardevolle workshop onder leiding van Philippe Raets.

Belangrijke voetnoot!
Dit blog is de interpretatie van mijn beleving van de workshop. Uiteraard kunnen andere deelnemers het anders hebben ervaren. De kracht van workshops is dat een ieder bijdraagt wat hij/zijn wil bijdragen en ontvangt hetgeen hij/zij interresant vind. Daarnaast is het een goed moment om kennis te maken met andere mensen. Voor mij persoonlijk was het een waardevolle workshop. In dit blog deel ik de door mij geinterpreteerde kennis, zodat een ieder de inspiratie kan krijgen om ook zijn/haar kennis te ontsluiten. Of om contact op te nemen met Bart Borsje van MVO Den Haag om ook eens zo’n inspirerende workshop bij te wonen en ook nog uitvoering te geven aan een bijdrage voor MVO…

© 2010 Richard J. Raats

Amsterdam – Nederland is in de wereld een serieuze deelnemer als het gaat om het inzetten van kennis en kunde. Legio voorbeelden zijn te noemen waar Nederlanders worden ingeschakeld om ondersteuning te geven. Actueel is de steun aan Amerika bij het opruimen van de olie na de verschrikkelijke ramp, welke ten tijde van het schrijven van dit blog nog immer niet is opgelost. Van hoogstaande technische en innovatieve oplossingen tot indrukwekkende koersbepalende managementmethodieken is te herleiden naar Nederland. Terecht iets waar we trots op mogen zijn. Het ‘kleine’ lage land in het grote Europa heeft naam en faam. In de rijke historie van ons land is duidelijk terug te vinden dat wij mensen zijn die grenzen weten te overstijgen om handel te kunnen drijven. Of het nou gaat om indammen van water of vrijmaken van kennis, wij zingen een aardig toontje mee in de wereld. Nederland is een kennisland, en over de initiatieven rondom kennis ga ik het in dit blog over hebben.

Zelf ben ik werkzaam in de ICT-sector. Een omgeving waar bij uitstek over kennis in vele vormen kan worden gesproken. De I van Informatievoorziening staat niet voor niets aan het begin. Het begint allemaal bij de wens of noodzaak om informatie snel en accuraat te ontsluiten. De aloude uitspraak:”Kennis is alleen kennis, als je deze ook kan delen!” klinkt nog steeds als een klok. Wanneer je kennis deelt komt de C van Communicatie in het spel. Voor het delen van kennis zijn er minimaal twee partijen benodigd. De stap naar uitwisseling is snel gezet als de T van Technologie faciliteert dat informatie via verschillende wegen kan worden gecommuniceerd.

Het op eenvoudige manier en spoedig ontsluiten van kennis (in de kern informatie) is cruciaal voor de economische groei van Nederland. Vele initiatieven worden ondernomen om tot uitwisseling van informatie te komen. We spreken hier al snel van ‘kennisnetwerken’. Ieder initiatief op zich kan een waardevolle betekenis hebben. Wanneer de verschillende kennisnetwerken onderling ook nog eens verbinding vinden dan ontstaat er een  ‘kennisbank’. Het internet is een mooi voorbeeld van hoe de behoefte van kennisdeling in korte tijd kan leiden tot snelle innovatie.

In mijn blog ‘Het Nieuwe Managen’ spreek ik over moleculaire samenstellingen. Mijn visie over het managen van kennis is eigenlijk eerlijk en simpel. Een zeergewaarde Japanse manager leerde mij jaren terug al dat ik de KISS-policy moest hanteren. Keep It Straight and Simple was zijn motto. Iedere bedrijfsbijeenkomst werden er wel een aantal woorden aan gewijd om de policy onder de aandacht te brengen. Mijn dagelijkse werkzaamheden bestaan er vooral uit om mensen met verschillende hoogstaande kennis samen te brengen en te laten werken aan innovatieve oplossingen voor onze klanten. Mijn gedachte gaat echter verder dan alleen ‘we doen het omdat het moet’. Met gepaste trots zie ik de experts hun kennis en kunde toepassen om tot goede resultaten te komen. In de (kennis)netwerken waar ik deelgenoot van mag zijn constateer ik de verschillende initiatieven en resultaten. Wanneer het mogelijk is, en een gezonde combinatie gemaakt kan worden van deze netwerken dan ontstaan er hele bijzondere verbindingen welke opzich weer leiden tot nieuwe inzichten, technische mogelijkheden en zeker bredere toepasbaarheid van het delen van informatie. Je moet echter eenvoudig blijven denken om het ook beheersbaar te houden. Met een overweldigende tsunami van informatie kan niemand iets bereiken, dus met elkaar noodzaak en wens vaststellen is belangrijk! Zonder daarmee gelijk weer de positieve chemie van nieuwe verbindingen te ontkrachten.

In de afgelopen 18 maanden heb ik in verschillende werk- en privesituaties mensen en netwerken leren kennen. De een heel mensgericht, de ander heel technisch gericht, echter allemaal ontstaan uit de behoefte om kennis te delen met elkaar. De verschillende moleculaire samenstellingen om te komen tot nieuwe moleculaire verbindingen zijn in ruime mate aanwezig. Wat mij vooral opvalt is de passie en ambitie waarmee de mensen de initiatieven weten vorm te geven. Het enthousiasme waarmee mensen invulling geven is aanstekelijk. Het spreken met mensen van verschillende pluimage met diverse kennis- en kunde leidt tot inspiratie.

Op het World Congres of IT 2010 in de Amsterdam RAI voerde ook de inspiratie de boventoon. Iedere spreker opzich wist in een goed verhaal aan te geven hoe moderne technologie zorgt voor een snellere efficientere manier van uitwisseling van informatie. Het was een ware wereldwijde kennisbron in Amsterdam. Het heeft mij zeker ook de nodige inspiratie gegeven. Een van onze leden van Raad van Bestuur, Ron de Mos, gaf in zijn speech terecht aan dat Nederland de ‘Gateway To Europe’ is. Op het gebied van de luchtvaart zijn Schiphol en tegenwoordig ook Zestienhoven belangrijke spelers, voor het verwerken van zeevracht hebben we de havens van Rotterdam en Amsterdam en digitaal hebben we AMS-XS als centrale hub voor de afhandeling van het internet verkeer tussen Europa en de rest van de wereld. Er is echter nog veel meer te bereiken op het gebied van delen van kennis. Volgens Ron de Mos moet de overheid hier het initiatief nemen om samen met het bedrijfsleven te werken aan de kenniseconomie. De randvoorwaarden om de kennis te ontsluiten is beschikbaarheid van de ICT-infrastructuur. Op de voet gevolgd door een nieuwe wijze van denken over het ontsluiten van kennis. Wij hebben dus een eer hoog te houden als ‘De Poort van Europa’.

Er moeten serieuze investeringen worden gedaan met elkaar om de nieuwe generatie infrastructuur beschikbaar te maken. De technologie ontwikkelt dagelijks, waardoor mogelijkheden voor ontsluiten steeds eenvoudiger worden. Hoe sneller en breder de verbindingen, hoe eenvoudiger het wordt om informatie te verspreiden. Aan de andere kant is het belangrijk dat informatie ook breder kan worden gedeeld. Voor iedereen moet het internet beschikbaar zijn. EU-commissaris  Mevr. Kroes heeft de beschikbaarheid van internet in alle huishouden al in haar plannen verwerkt. Het is nu aan de EU-overheden om dit te gaan verwezenlijken. In nauwe publieke participatie met het bedrijfsleven moet het de overheid lukken om beschikbaarheid in de huishoudens binnen afzienbare tijd te kunnen realiseren. Mits, de Europese Commissie hiervoor de randvoorwaarden gaat scheppen. Een drempel om verregaande samenwerking te realiseren zijn de huidige regelgeving voor Europese aanbestedingen. Een gezond balans tussen stimuleren van de marktwerking en vrijmaken van kennis en kunde voor innovatie wordt nog wel eens gehinderd door de geslotenheid van de aanbestedingsregels. De overheden krijgen veelal vanwege de kaders van de aanbestedingsregels niet altijd de ruimte om flexibel in te gaan op technologische ontwikkelingen. Ongeacht of dit een substantieel voordeel oplevert voor de betrokken EU- of landelijke overheden. Hier dient zeker aandacht aan te worden besteed in de komende maanden en jaren.

Desalniettemin vinden goede initiatieven wel een weg. Zij laten zich niet hinderen door regels, maar weten mensen te mobiliseren, motiveren en inspireren om over ‘de kaders’ heen te denken. Tussen alle intiatieven is er één die er met kop en schouders bovenuit steekt. De organisatie van de Olympische Hub, als daadwerkelijke belichaming van ‘De Poort naar Europa’. Met de inzet van allerlei technische faciliteiten zoals Social Media wordt kennis wereldwijd op een snelle manier gedeeld. In Nederland door Kim Spinder begonnen als een initiatief in de Gemeente Amsterdam, krijgt het nu vervolg in meerdere grotere en kleinere steden in Nederland. Vanuit het buitenland is al ruime interesse om aan te haken op dit initiatief. Hiermee krijgt het Olympische gedachtegoed van kennisdeling een serieuze fundering.

 

Er moet echter nog het nodige gebeuren willen we wereldwijd worden gezien als ‘De Poort van Europa’ op het gebied van kennisdeling. Hiervoor is inzet van de overheden en het bedrijfsleven onontbeerlijk. De randvoorwaarden qua technologie en organisatie vragen om aandacht. Serieuze aandacht en investeringen, want willen wij als Nederland vooropgaan in het beschikbaarstellen en exploiteren van kennis als economie dan moet er het nodige gaan veranderen in Nederland. In technische zin betekent het investeren in technologie en met name breedbandinfrastructuur en in organisatorische zin in onderwijs, wetenschap en regie. Op het laatste onderwerp ‘regie’ wil ik even de focus plaatsen. Géén enkel initaitief krijgt zijn beslag als er niet iemand is die met visie, gedragen door velen, en daadkracht weet het verschil te maken. Soms moet je ‘lef’ inzetten om het reguliere pad te durven verlaten om te komen tot nieuwe wegen. ‘Uitblinkers maken het verschil’ is een recentelijke uitspraak van bestuursvoorzitter Ad Scheepbouwer in het interview op Radio 1. Waarheid die klinkt als een klok. Voor initiatiefnemers geldt altijd, durf de stap te zetten. Zelfs als je niet de beschikking hebt over alle informatie om de reis te kunnen uitstippelen, moet je durven te starten. Gaandeweg de reis wordt de route vanzelf steeds helderder door nieuwe inzichten.

Het initiatief ‘Olympische Hub’ is in mijn beleving de stap om tot wereldwijde kennisdeling te komen. Participatie om dit soort initiatieven ruimte te geven betekent ‘over je grenzen’ durven kijken. De reis durven aanvangen zonder dat je het eindpunt al geheel in zicht hebt. De intelligentie vrij te maken om na te denken over nieuwe bedrijfsmodellen. In de organisatie waar ik dagelijks mijn tijd mag volmaken met verandermanagement op het gebied van nieuwe technologie en nieuwe organisatiestructuren, zowel intern als bij onze klanten, maak ik mij hard om dit soort initiatieven te ondersteunen. En zoek naar mogelijkheden om enerzijds een maatschappelijke bijdrage te kunnen geven aan het excellereren van de kenniseconomie en anderzijds de ontwikkeling van onze organisatie door te kijken naar nieuwe bedrijfsmodellen. Het genoegen om moleculaire samenstelling toe te passen op de verschillende projecten is groot. De wisseling van de kennis in de verschillende projectgroepen vraagt om ‘regie’. In deze context betekent het daadwerkelijk ‘regisseren’ van processen om ‘kennis’ als moleculen samen te voegen waardoor nieuwe ‘chemie’ blijft ontstaan.

Interesse om deel uit te maken van een nieuwe ‘chemie’ ter ondersteuning van de Olympische Hub? Om deelgenoot te worden van het toekomstige succes”De Poort van Europa’? Start dan nu, deel je ideeen en benader mij gerust per email…

© 2010 Richard J. Raats