Archief voor december, 2010

Het moment van bezinning…

Geplaatst: 19 december 2010 in Algemeen, Het Nieuwe Leven

Het is vroeg in de ochtend als ik met bewondering uitkijk over een door sneeuw witgekleurd Amsterdam. In de dagen voor Kerst branden in vele huizen de kaarsjes, ruikt het naar vers dennegeur. De Kerstboom met de lichtjes, versiering, cadeaus eronder en muziek op de achtergrond maken dat de menselijke warmte en positiviteit vrijkomt. Een heerlijke ambiance om weer eens een blog te schrijven. Het voor mij bijzondere jaar 2010 is bijna ten einde. Een goed moment voor een terugblik, levensbeschouwing en een doorkijk naar het nieuwe jaar en de verdere toekomst.

Voor de regelmatige lezer is het wel bekend dat ik schrijf vanuit mijn gevoel. De inspiratie doe ik op uit vele elementen om mij heen. Mijn ambitie is opgebouwd uit de wil om ’te zijn’ en het nastreven van deze ambitie gericht is op ‘samen zijn’. De maatschappij lijkt zo nu en dan minder op een samenleving dan we graag zouden willen. Toch blijft mijn gevoel mij vertellen dat we meer ‘samen zijn’ dan we ons misschien wel dagelijks beseffen.

De mens is in de kern gericht op ‘samen zijn’. Een individualisatie van de mensheid wordt in deze periode van het jaar zichtbaar teniet gedaan. Er worden allerlei bijeenkomsten en feesten georganiseerd voor goede doelen. Men schenkt elkaar cadeaus om de liefde voor elkaar kenbaar te maken. En Kerstborrels vormen een kroon op het samenzijn in het afgelopen jaar. De natuurlijke beweging van ‘samen zijn’ blijft dus sterk aanwezig en wordt jaarlijks herhaald.

Wanneer ik terugkijk op het afgelopen jaar, dan kan ik alleen maar bevestigen dat er nieuwe vormen van ‘samen zijn’ een weg hebben gevonden in mijn leven. Wensen uit het verleden hebben geleid tot realiseerbare ideeën in het heden en doelen voor de toekomst, zowel zakelijk als humanitair. De rode draad door alles heen toont een duidelijke vorm van moleculaire samenwerkingsvormen. Wisselende samenstellingen van mensen en middelen om door ‘samen zijn’ te komen tot geweldige verwezenlijkingen binnen een gezamenlijke gedachtegang. Het jaar 2010 was voor mij het jaar van ‘inzicht’ verkrijgen. De groei die ik heb mogen ervaren, heb ik in het bijzonder te danken aan alle verschillende “menselijke moleculen” om mij heen in de verschillende samenstellingen.

Zakelijke terug- en vooruitblik
De samenvoeging van twee grote bedrijven brengt turbulentie met zich mee. Een nieuwe vorm van ‘samen zijn’ moet zijn weg vinden tussen alle culturele bedrijfs- en persoonlijke verschillen. Nieuwe moleculaire samenstellingen ontstaan als een natuurkundig proces. Onbeschreven, zelf een weg zoekende tussen bestaande verbindingen om weer te komen tot nieuwe verbindingen. Kan niet anders zeggen dan dat de turbulentie goed heeft gezorgd voor nieuwe vormen van ‘samen zijn’ met collega’s, bedrijfsonderdelen, partners en klanten. Nieuwe wegen voor samenwerking, dienstverlening en bedrijfsvoering zorgen voor een goede basis voor binding met klanten en partners.

Een nieuwe fundering gekleurd door andere moleculaire samenstellingen waarbinnen voor iedereen ruimte is om ’te zijn’. Het schept nieuwe kansen, brengt nieuwe oplossingen en geeft vooral een nieuwe kijk op bedrijfsmodellen. De wereld is door de crisis aan het veranderen. Overheden en bedrijfsleven hebben behoefte aan een nieuwe kijk op de wijzigingen welke vooral door de opkomende Generatie ‘Einstein’ wordt geïnitieerd. Het krampachtig vasthouden aan de Angelsaksische denkwijze zonder rekening te houden met de opkomst van een meer Rijnlandse denkwijze brengt bedrijven in een lastige positie. De ‘historische’ manager verliest terrein, terwijl er meer ruimte ontstaat voor leiders welke medewerkers weten te laten groeien en excelleren.

De kentering is ingezet en kan niet meer worden tegengehouden. Het jaar 2011 gaat zeker kansen geven voor bedrijven om ‘kennis’, zoals wij in de wereld bekend staan, weer in te zetten als kerncompetentie voor een optimalisatie van de bedrijfsvoering. Het ‘zijn’ van het bedrijf krijgt een nieuwe kleur, welke wordt bepaald door het ‘zijn’ van de medewerkers, partners en klanten. Op naar het ‘samen zijn’ in de toekomst…

Humanitaire terug- en vooruitblik
Balans in het ‘zijn’ van mijn persoon wordt mede bepaald door de energie welke ontstaat door het ‘samen zijn’. Voor mij is het belangrijk om, op basis van mijn kerncompetenties, een wezenlijke bijdrage geven aan de samenleving.

Het afgelopen jaar is een wens gegroeid tot een idee. En begint het idee nu te groeien richting de mogelijkheid om tot realisatie te komen. Stichting ‘De Nieuwe Kinderen’ is in oprichting. Het is geen doel op zich, maar de verschillende moleculen (kerncompetenties) van de diverse mensen, welke allemaal het ‘zijn’ bijdragen aan het ‘samen zijn’, zorgen voor een serieuze verwezenlijking van de gedeelde ideeën. De stichting gaat bijdragen aan de conceptontwikkeling en realisatie van vertrouwde omgevingen voor kinderen met aandachtsgebieden.

De jeugd heeft de toekomst, investeren in sociale ontwikkeling van de jeugd draagt bij aan een goede toekomst voor deze kinderen. De labels ‘autisme’, ‘ADHD’ of welke andere vorm van indicatie er vastgesteld is, moeten worden weggenomen. Daarvoor in de plaats moet er gekeken gaan worden naar de aanwezige competenties van de kinderen. En géén kind is het zelfde, dus vraagt het van ons als ouders en volwassenen een andere wijze van kijken, van handelen en van begrijpen. Aandacht begint niet voor niets met een A, de eerste letter van het alfabet.

De ideeën welke zijn aangereikt worden momenteel verwerkt in een plan. Solide om een basis te geven voor de toekomstige realisatie. Waar gedeelde informatie tijdens het ‘samen zijn’ gaat leiden tot enerzijds de realisatie van het Plan ‘Napoleon’, bouw van een manage met alle wenselijke zorg er omheen, en anderzijds een concept waar iedereen gebruik van mag gaan maken. Om te gaan samenwerken (‘samen zijn’) en op vele plaatsen een dergelijk initiatief met een goed plan als uitgangspunt te kunnen realiseren. Voor informatie zie http://www.denieuwekinderen.nl

In 2011 wordt het plan (concept) afgerond, hopen we tot realisatie te komen van het plan en de samenwerking te vinden met iedereen die zich al heeft aangediend en nog aangaat dienen. Een droom die tot werkelijkheid komt, omdat ik mijn ‘zijn’ ten dienste kan stellen van de droom om mijn moleculaire kwaliteiten te bundelen met anderen in de vorm van ‘samen zijn’. En hiermee het gezamenlijk plan tot uitvoering te brengen.

Van droom naar wens naar realisatie…
En zo zijn we in het blog aangekomen bij het laatste deel. Terugkijkend op het jaar mag ik concluderen dat ik dankbaar mag zijn. Dankbaar voor het kleurige leven wat ik mag leiden, de mensen die ik zakelijk, humanitair en privé mag kennen en kansen die op mijn pad komen om tot groei als mens te komen.

De wijze les van 2010 voor mij was om te leren ’te zijn’ waardoor nieuwe deuren zijn en worden geopend naar ‘samen zijn’…

Met alle warmte wens ik een ieder prettige liefdevolle Kerstdagen en voor 2011 alle gezondheid en geluk… Dank voor het lezen en reageren op mijn blog’s…

Met dankbare groet,

Richard

Amsterdam – Zondagochtend gaat bij mij de wekker niet vroeg. Dat is ook niet nodig want regelmatig word ik automatisch tegen 07:00 uur wakker. De batterij is dan opgeladen. Het heeft een oorzaak ben ik achter gekomen. In mijn persoon heerst een kracht die gevoed wordt door indicatie van ‘ADHD‘. Hierdoor slaap ik minder dan de gemiddelde mens zonder dat ik last heb van een tekort aan slaap. In mijn sport, privé en werk tekent het hebben van kenmerken van ‘ADHD‘ zich af in de vorm van ‘passie‘ en ‘talent‘. Op mijn levenspad heeft geluk en doorzettingsvermogen geholpen om alle krachtenvelden zodanig te bundelen dat het mij heeft gevormd wie ik nu ben.

Een groot deel van mijn leven heb ik sportief gewijd aan jeugdsport. Het is voor mij heel leerzaam en prettig geweest, want je bouwt aan de groei van kinderen. Zij vormen tenslotte een belangrijke deel van onze toekomst. Ook heeft het mij doen inzien dat inzet van positieve energie zelfs de meest gekwetste kinderen ‘even’ in een andere wereld helpt. Zij vergeten tijdens het sporten dat het gewone leven minder leuk is. De passie in sport helpt hen ook sterker te worden en te ontwikkelen in sociale omgang.

Een van mijn grootste wensen is altijd geweest om voor kinderen die aandacht behoeven, iets te mogen betekenen. Mijn geloofsovertuiging is dat als je positieve energie blijft aanwenden om dingen ‘voor elkaar te krijgen‘, dit ook gaat lukken. Je moet uitspreken wat je wens is. Er komt dan een tijd dat je wens gestalte kan gaan krijgen. Voor mij is dit moment nu binnen handbereik.

Mijn wens luidt:“Ik wil graag met allerlei verschillende mensen en hun talenten gezamenlijk een manege opzetten waar kinderen met speciale aandachtsgebieden, zoals ‘autisme‘, ‘ADHD‘, ‘PDD-NOS‘, ‘Asperger‘ en andere redenen waardoor aandacht wenselijk is, de tijd, begeleiding en mogelijkheid krijgen zich te ontwikkelen. Het kan betrekking hebben op omgang met elkaar of ontwikkelen van gevoel voor zichzelf, doch zeker gericht op versterken van de sociale groei. Paarden zijn elegante dieren met een krachtbron van liefde. Zij reflecteren direct hoe wij ons als mens gedragen. Voelen direct wat er is en beschermen de ‘mindere’ ten aller tijde.”

In mijn leven kruis ik, als paard in de Chinese astrologie, allerlei paden van mensen die een soortgelijk idee hebben. En van mensen die dergelijke ideeën met liefde willen ondersteunen met inzet, ervaringen, financiën, materialen of door het geven van andere steun. Mijn talent is ‘organiseren en verbinden’. Reken ik daarbij mijn zakelijk inzicht dan komen er ineens allerlei mogelijkheden voor handen om ‘De Nieuwe Kinderen’ te gaan helpen. En het plan te gaan verwezenlijken. Onverwacht, want door één iemand ben ik recentelijk sterk geïnspireerd om dit nu al te gaan doen. Om de mensen die in mijn netwerk zitten te benaderen om de krachten te gaan bundelen.

Bewust gebruik ik de benaming ‘De Nieuwe Kinderen’. Mede ingegeven door mijn inspirator en bewust omdat ik van mening ben dat we moeten minderen met kinderen te bestempelen met allerlei academische labels. We kunnen ons beter richten op oplossingen om deze kinderen te gaan helpen met ontwikkelen. Hiermee kunnen we heel veel kinderlevens leuker maken waardoor zij op latere leeftijd betere kansen krijgen om te groeien naar mooie volwassenen zonder sociale hindernissen vanwege een indicatie.

Lossen we met dit initiatief het probleem van ‘autisme‘, ‘ADHD‘, ‘PDD-NOS‘, ‘Asperger‘ of andere indicaties op? Nee! Maar door onze krachten te bundelen kunnen we voor velen het leven aangenamer maken. Iedere groei die we kunnen ondersteunen door de sociale ontwikkeling te bevorderen, helpt de kinderen op een beter uitzicht in de toekomst.

Mijn missie luidt:”Breng de mensen samen die het verschil willen en kunnen maken. Zet met deze gebundelde krachten dit initiatief op en zoek de samenwerking op met bestaande instellingen en organisaties die dergelijke initiatieven al dragen om te komen tot een sterke gezonde basis voor hulpverlening aan ‘De Nieuwe Kinderen’.”

De strategie om dit te bereiken is “bundel de krachten”. Op 3 september 2010 heb ik mijn inspirator gesproken die mogelijkheden ziet binnen haar gemeente en deze met mij heeft besproken. Hierop heb ik mij gecommitteerd om te zien of we de mensen op vrijwillige basis bij elkaar krijgen om het initiatief in een plan te krijgen. Met dit plan gaan we dan zorgen dat er geldelijke en materiële middelen bij elkaar te krijgen om tot uitvoering te kunnen komen.

Voor het vormen van het plan, aanboren van contacten op alle benodigde gebieden en start te maken met het opschrijven van alle informatie heb ik een vraag op ‘Twitter’ gezet. Hier is zo overweldigend op gereageerd dat ik op zondagochtend even ontroerd ben geweest. Hele persoonlijke verhalen heb ik mogen ontvangen van mensen met soortgelijke talenten en identieke hindernissen. Hierdoor heb ik nog meer energie gekregen om mijn wens voor dit initiatief nu echt vorm te gaan geven.

In oktober a.s. gaan wij een bijeenkomst organiseren om al deze mensen bij elkaar te brengen en met elkaar te bespreken hoe we het gezamenlijk tot een succesvol resultaat kunnen laten komen. En om misverstanden te voorkomen, het gaat niet om hoe goed wij zijn om dit te bewerkstelligen, maar om de steun aan ‘De Nieuwe Kinderen’. Kinderen die recht hebben om op onze liefdevolle energie en waardevolle talenten te mogen rekenen…

Het Plan ‘Napoleon’ in hoofdlijnen is te downloaden op: http://slidesha.re/chGLrD.

Uw reactie zijn van harte welkom! De exacte datum voor de bijeenkomst in de Randstad komt in het volgende blog, waarna iedereen zich kan aanmelden en wordt uitgenodigd.

Mijn persoonlijke credo: “Alle Dagen Heerlijke Doorzetten!

© 2010 Richard Raats – Charitas Pro Armis

Bronvermelding: Voor verklaringen in mijn blogs verwijs ik met grote regelmaat naar Wikipedia omdat ik van mening ben dat hierin serieuze uitleg staat en we op deze wijze dezelfde taal en begrippen benutten.