Archief voor december, 2011

AMSTERDAM – De donkere dagen voor Kerst 2011 naderen gestaag als ik dit blog schrijf. Buiten is het ’n beetje somber weer. Een mooi moment om mijn Kerstgroet aan jullie te schrijven. Voor mij is het werkende jaar 2011, op enkele kleine zaken na, afgerond. Zo terugkijkend op 2011 voel ik een sterk gevoel van dankbaarheid opkomen. Het was een turbulent jaar met momenten van emotie, van successen en van gelukkige & minder gelukkige ervaringen. Het lijkt bijna wel een ‘normaal‘ leven!

Het is een jaar geweest waar woorden als ‘vertrouwen’ en ‘geduld’ prominent een plaats hebben ingenomen. Of het nu privé of zakelijk was, in beide situaties waren dit de kernwoorden. Het heeft bij mij geleid tot een groot gevoel van dankbaarheid. Om deze dankbaarheid uit te drukken wil ik graag enkele punten de revue laten passeren in mijn persoonlijke terugblik en deze met jullie delen…

Kinderen, Familie & Vrienden
Op nummer 1 in mijn leven staan mijn kinderen, familie en vrienden. Vier geweldige lieve bengels met ieder een eigen identiteit en karakter. Zij vormen samen hetgeen waarvoor mijn hartje dagelijks met veel energie klopt. Het is een genoegen om te zien hoe zij ieder op zich ook individueel een eigen weg aan het zoeken zijn in het leven. Je probeert als ouders, ondanks een gescheiden situatie, voor hen de omgeving te creëren waarin zij zich veilig kunnen ontplooien. Het verschil in de leeftijden vraagt om andere begeleiding, andere stof, andere kaders, echter wel allemaal met dezelfde energie aan warmte en liefde. Iedereen die kinderen heeft, en vooral in de puberteit, weet dat er voor ouders ook de nodige uitdagingen te nemen zijn. Ook deze uitdagingen zijn een momentopname. Terugkijkend ben ik meer dan trots en blij met wat de kinderen individueel hebben bereikt. Hetzelfde geldt uiteraard voor de warmte en steun welke ik van mijn familie en vrienden heb mogen ontvangen. Het is een rijkdom als je mensen om je heen mag ervaren die er zijn als je ze nodig hebt en waar je voor mag zijn als zij het nodig hebben of prettig vinden…


Lees het blog ‘De vijf pijlers van de maatschappij

Werk, klanten, partners & collega’s
Op nummer 2 staat mijn werk. De economische effecten zijn dagelijks goed te merken. Projecten zijn in de vertraging gegaan en grootschalige investeringen blijven achterwege bij onze grootste klanten. Dit heeft voor de gestelde doelstellingen een serieuze uitdaging gevormd. De samenwerking met onze klanten en partners heeft echter in hoofdlijnen wel geleid tot het bereiken van de wederzijdse doelstellingen. Weliswaar in andere vormen als in 2010 bedacht voor 2011, echter vanuit alle geledingen wel met volledige inzet, begrip en samenwerking. We kunnen terugkijken op een uitermate turbulent jaar waarin de economische effecten goed merkbaar zijn geweest. Eén van de mooie hoogtepunten was de productie van de film ‘ICT 2017’ voor de Tentoonstelling ‘ICT in de Rijksoverheid’. De overgang van Getronics naar KPN Corporate Market was even wennen. De nieuwe bedrijfsvorm geeft ook nieuwe kansen, zeker op samenwerking. Het vertrouwen in elkaar, zowel bij de klanten, partners als collega’s is gegroeid. De noodzaak om intenser samen te werken is aanwezig gebleken. Al komen er zeker nog drempels en moeilijke tijden als de economie zo sterk onder druk blijft staan. Goed nieuws is wel dat strategische contracten zijn verlengd, mooie opdrachten de weg hebben gevonden naar ons team en nieuwe samenwerkingsvormen met klanten en partners zijn ontstaan. Kortom een jaar wat veel energie heeft gekost, maar de resultaten in de vorm van groei van vertrouwen en wederzijds respect een mooie waarborg zijn om uit te kijken naar een innovatief 2012.


Kijk de film op http://youtu.be/FqxP6fPr1T8

Stichting De Nieuwe Kinderen
Op nummer 3 staat voor mij Stichting De Nieuwe Kinderen. Een compleet nieuw initiatief dat op 18 maart 2011 het eerste levenslicht heeft gezien. Het jaar 2011 kan worden gezien als bouwen aan de fundering. De mensen die betrokken zijn in de Raad van Toezicht, het Bestuur en de vrijwilligers hebben keihard gewerkt aan de planvorming, het formaliseren van de stichting, het leggen van verbindingen met verschillende (potentiële) partners maar bovenal met elkaar. Iedere nieuwe organisatie heeft de tijd nodig om te groeien met elkaar. Iedere individuele vrijwilliger moet de ruimte krijgen en vinden waarbinnen hij/zij zijn/haar activiteiten invulling kan en wil geven. De initiële tijdslijn heeft hierdoor wel eens flink onder druk gestaan. Het resultaat is echter wel klasse te noemen. Er staat een stevig Bestuur, een kritische Raad van Toezicht en de aansluiting met verschillende externe partijen is gevonden. De aanvraag van de ANBI-status zit in de laatste fase, de plannen wordt nu genuanceerd, geconcretiseerd en belangrijke besluiten zijn in 2011 genomen om met een gezonde ambitie de doelstellingen in 2012 te gaan verwezenlijken. Ook hier gelden dat andere samenwerkingsvormen gaan leiden tot gezamenlijke resultaten. Mede namens het Bestuur, de Raad van Toezicht en alle vrijwilligers en partners willen wij de sponsoren danken voor hun bijdragen. Uiteraard spreek ik de hoop uit dat wij ook in 2012 weer op de steun mogen rekenen. Bent u nog geen donateur, sponsor of vrijwilliger van Stichting De Nieuwe Kinderen dan nodig ik u uit om een blik te werpen op de website www.denieuwekinderen.nl. De plannen zijn ambities en realistisch, echter ook uw steun is daarbij onmisbaar…


Ga naar de website http://www.denieuwekinderen.nl.

Studie Executive MBA
Op nummer 4 staat mijn studie Executieve MBA (Master Veranderkunde) aan de Business School te Buren. Een uitdagende opleiding die zeker de nodige inspanning vergt naast mijn dagelijkse werkzaamheden. Interessante colleges en het delen van inzichten over verschillende vraagstukken met de mede studenten hebben mij zeker de nodige persoonlijke groei gegeven in het afgelopen jaar. In de tijdslijnen heb ik wel de nodige uitdagingen gehad vanwege andere verplichtingen. Soms leg je de lat voor jezelf erg hoog en merk je dat je door onvoorziene omstandigheden wel eens met de factor tijd in de knoei kan komen. Dan moet je beseffen dat het misschien beter is om de tijd je vriend te laten zijn, in plaats van het gevoel te krijgen dat het ‘zwaard van Damocles’ boven je hoofd hangt. Het studeren bevalt erg goed, het communiceren met gelijkgestemden met eigen inzichten ervaar ik als prettig en het samenwerken met de docenten en medewerkers van de Business School vergroot zeker mijn inzicht. Alles bij elkaar genomen denk ik dat het leerproces zeker de nodige waardetoevoeging heeft gedaan in 2011. De komende dagen nog een aantal stevige aanzetten doen en dan genieten van een welverdiende vakantie. Om vervolgens in januari 2012 weer volledig de schouders eronder te zetten…

Naar blog ‘Doelen realiseren

Samenwerking & Innovatie
Op een gedeelde nummer 5 staan alle contacten en samenwerkingen die ik in het afgelopen jaar heb mogen ervaren. Van de investeringen die ik heb gedaan in tijd, geld of expertise tot nieuwe samenwerkingen die in vele opzichten hebben geleid of nog gaan leiden tot nieuwe innovaties van mens en organisatie. Innovatie is één van de kernwoorden die in mijn leven een belangrijke plaats inneemt naast de al eerder gegeven kernwoorden. Het gebruik van Social Media, het bloggen en de contacten die daaruit zijn ontstaan zijn verrassend. Het toepassen van moderne technologische ontwikkelingen in combinatie met organisatorische veranderingen hebben geleid tot vooruitgang in vele opzichten. Met name de blogs over ‘Human Value’ en ‘Innovatie’ zijn veel gelezen. Deze hebben inmiddels geleid tot diverse uitnodigingen voor lezingen bij bedrijven, (overheids)instellingen en evenementen. Het verzorgen van lezingen is voor mij (nog) geen speciale missie, maar als je de kans krijgt om je kennis te mogen delen met andere mensen, geeft het wel een vorm van waardering en plezier. Het wederzijds leren en werken met elkaar betekent ook het intensiveren van de stappen om te innoveren. Terugkijkend kan ik concluderen dat mijn kennis positief is ontvangen en ingezet. Een mooie basis om uit te kijken naar 2012…

Naar blog ‘Human Value

Conslusie van Terugblik 2011
Identiek als in al mijn blogs sluit ik vaak af met een conclusie. Wanneer ik zo over het afgelopen jaar schrijf wat het jaar mij heeft gebracht dan ben ik tevreden en dankbaar. Dan kan ik niet anders als concluderen dat ik de kansen die voorbij zijn gekomen met regelmaat goed heb weten in te schatten. Wat ik echter ook moet beseffen, is dat ik niet alle kansen heb kunnen verzilveren in de vorm van 100% resultaat op alle gebieden. Maar dat er nog een lang leven voor mij ligt om datgene te doen wat ik voor ogen heb met de mensen die nu op mijn pad meewandelen en in de toekomst nog gaan wandelen. Iemand heeft mij ooit verteld: “Kansen komen voorbij als een happertje voor je ogen. Als je deze kansen niet ziet dan kun je ze nooit vangen!”. Een wijze les, echter moet je ook nee durven zeggen en kansen te durven laten lopen. Je moet beseffen dat je niet overal tegelijk kunt zijn, niet alles op je agenda kunt zetten, ook niet als je zoals ik lange dagen maakt. Desondanks is het een jaar geweest waar ik met gepast plezier op terugkijk. Waarin ik veel geleerd heb over omgaan met emotie, geduld, vertrouwen, respect, samenwerking en liefde…

Prettige Feestdagen & Gelukkig Nieuwjaar
Ik wil iedereen die in het afgelopen jaar op enige wijze een bijdrage heeft geleverd, ongeacht in welke vorm, danken. Het was mij een waar genoegen om samen te mogen werken, studeren of hobbyen. Wens jullie en jullie dierbaren hele Prettige Feestdagen en een Gezond, Gelukkig en Liefdevol 2012…

Donatie i.p.v. Kerstkaarten
U krijgt dit jaar wederom geen fysieke kaart van mij. Voor degene die mij wel hebben gestuurd, hartelijk dank. Deze nemen een waardevolle plaats in naast de Kerstboom. Mijn kerstgroet breng ik ook dit jaar digitaal om de uitgaven voor de Kerstkaarten te kunnen doneren aan Stichting De Nieuwe Kinderen. Hopende heeft u hier begrip voor en volgen jullie mijn voorbeeld, zodat de stichting vele donaties tegemoet mag zien.