Kiezen is simpel, maar het moeilijkste wat er is, is simpel kiezen!

Geplaatst: 26 januari 2014 in Niet gecategoriseerd

AMSTERDAM – De befaamde quote van Johan Cruijff heb ik even geleend om dit blog een titel te geven. De afgelopen periode heb ik mij intensief georiënteerd over hetgeen er speelt ten aanzien van de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart a.s. Verkiezingen 19 maart 2014In dit blog wil ik een aantal belangrijke punten bespreekbaar maken die betrekking hebben op de verkiezingsretoriek. Oftewel de tegenstrijdigheden en vermeende verschillen van belangen van de politiek en de burgerij. Wat mij vooral opvalt is dat er in de politieke arena om de stem van de burger wordt gevochten. “Logisch”, zullen vele zeggen, want het gaat tenslotte om het vergaren van het hoogst aantal stemmen dat je als partij moet vergaren. Maar is dat wel zo? Begrijpt een gemiddelde Nederlandse stemgerechtigde burger wel hoe onze democratie werkt? Hoe je eigenlijk tot stemmen komt? Hoe belangrijk jou stem als burger is?

Crisis neemt toe!
De politieke partijen schrijven hun programma’s met als doel de burger beloftes te doen hoe zij de stem van de burger zo optimaal mogelijk tot zijn recht willen laten komen. De burger heeft echter het vertrouwen compleet verloren in de politiek omdat voormalige beloftes op landelijk niveau niet zijn nagekomen of de burger niet hebben kunnen overtuigen dat zij de belangen wel goed hebben behartigd. De werkloosheid is gestegen tot extreme hoogte, belastingdruk neemt hand over hand toe, het tekort aan sociale huurwoningen is bizar hoog, om nog maar te zwijgen over de huurprijzen. De verkoop van huizen stagneert en banken weigeren op alle fronten om bedrijven en particulieren geld te lenen. De BV Nederland zoals het wel eens gekscherend wordt genoemd dreigt in verdere crisis te zakken. Althans dat is de indruk die de gemiddelde Nederlandse burger heeft gekregen. De burger voelt zich ‘in het pak genaaid!

Keuzevrijheid of proteststem?
Links? Rechts? Progressief? Conservatief? Welke partij verdient mijn stem? Welke partij maakt de woorden waar die zij zo hard uitspreken kort voor de verkiezingen. Het duur nog 52 dagen voordat de stem van de burger gaat klinken. De peilingen vooraf geven zeker nog geen helder beeld over de mogelijke richting. Verkiezingen PartijenWel is duidelijk merkbaar dat de ontevredenheid bij de burger wel eens tot een heel vreemd effect kan gaan leiden. De partijen die populistische uitspraken doen, waar de burger op reageert, kunnen wel eens goede zaken gaan doen. Of we daar als burger verder mee gaan komen is de vraag! De opkomst van extreme partijen ontstaan door ontevredenheid, beschikken vaak niet over de kwaliteit en capaciteit om helder plannen tot beleid en uitvoering te brengen. In de oppositie komen zij beter tot hun recht omdat zij de politieke bestuurders scherp houden. Maar kiezen voor een populistische partij gaat de burger niet helpen om de problemen opgelost te krijgen. Het is vaak te eenzijdig gericht en beperkt op onderwerpen, waarbij de kans significant aanwezig is dat er een toename komt van discriminatie en splitsing van de verschillende culturen in de Nederlandse samenleving. De al eeuwenoude ‘multi-culturele‘ samenleving moet worden omgevormd tot moderne ‘interculturele‘ samenleving. Alleen door samen te leven wordt het een samenleving!

Kiezen is simpel, maar het moeilijkste wat er is, is simpel kiezen!
De burgers in Nederland staan op 19 maart 2014 voor een groot dilemma. De landelijke politieke partijen hebben aangetoond dat zij niet naar de wens en stem van de burger hebben gehandeld. De weerslag daarvan gaat op gemeentelijk niveau zichtbaar worden. Of de gevestigde orde als VVD, D66, PvdA, SP en GroenLinks de stemmen gaan behalen die zij voor ogen hebben moet op 19 maart blijken. In de grote steden waar ook diverse lokale partijen actief zijn, kan wel eens een hele vreemde situatie gaan ontstaan. WoonlastenDe burger kijkt naar zijn eigen situatie. Ziet in de grote steden dat bezoekende familie en vrienden enorme bedragen aan parkeergelden moeten betalen om op visite te komen. Merkt zichtbaar dat zijn of haar koopkracht afneemt door extreem stijgende huren en gemeentelijke belastingen. Wenselijke faciliteiten in de woonomgeving als onderwijs, sportaccommodatie of culturele faciliteiten nemen zienderogen af omdat er geen gelden meer beschikbaar zijn. Om nog maar te zwijgen over het groeiend gevoel van onveiligheid in de buurt. Daar denkt een burger aan en niet aan of de partij wel zoveel stemmen gaat krijgen. Partijen doen er dan ook goed aan om vooral te luisteren in plaats van alleen te zenden. Ga nog meer het dialoog aan met de burger. Flyeren is grappig, maar als je dan niet even de tijd neemt om te luisteren dan past het niet bij het gevoel dat bij de burger leeft. ‘Think big (respecteer centrale partijplan), Act small (praat met de lokale burger)!’

En dan? Moet ik wat (partij) of wie (persoon) kiezen?
Het is niet aan mij om mensen te vertellen welke politieke keuze ze moeten maken. Het is belangrijk om te kijken waar jouw persoonlijke belangen liggen als burger en welke volksvertegenwoordiger deze het beste kan behartigen. Vergeet nimmer dat je niet kiest voor een partij maar voor een volksvertegenwoordiger. Een partij is slechts een samenvoeging van verschillende volksvertegenwoordigers die individueel uitgaan van dezelfde grondbeginselen en identieke of juist completerende onderwerpen op de agenda hebben. Tweede Kamer de Staten GeneraalHet partijstelsel is altijd gebaseerd op de recht van de individuele volksvertegenwoordiger die daadwerkelijk staat voor de directe stem van de burger.

Kiezen in de praktijk is kijken naar jezelf!
Als voorbeeld neem ik even mijn persoon. Ik vind het belangrijk dat ieder mens de vrijheid heeft om onderwijs te volgen om daarmee in de toekomst arbeid te verwerven dat past bij de persoon. Ook belangrijk is dat mensen binnen de wettelijke kaders in de gelegenheid worden gesteld om binnen onze samenleving zelfstandig te bouwen aan het leven in vrijheid, met of zonder kinderen. Het vele reizen heeft mij de wijsheid en ervaring gegeven dat het ontdekken van ander culturele waarden een directe verrijking is van het gevoel van “menszijn” in zijn totaliteit. Tenslotte is het erg belangrijk om rekening te houden met de rechtgeaarde medemens. Concreet betekent het dat als iemand door onmacht, ziekte of (tijdelijke) omstandigheden uitgeschakeld wordt voor het verrichten van arbeid, wij een “vangnet” moeten hebben om deze mensen, tijdelijk of structureel, te voorzien in dagelijks brood. Uiteraard moet het economisch verantwoord zijn om een dergelijk sociaal stelsel te kunnen hebben. Men kan mij typeren als een sociaal, liberaal en democratische burger die streeft naar een optimaal balans in rechten en plichten. De politieke flank links en rechts van het midden hebben een voorkeur. Mijn grondvesten zijn liberaal gevormd waardoor ik wars ben van extremiteiten in religie, etniciteit, geaardheid of andere onderscheidingen. Verkiezingen GemeenteraadLos daarvan vind ik ook dat de overheid wel beleid moet maken, maar niet de ouder van ieder in Nederland wonende burger moet willen zijn! Geeft de burger de kans om zelf de toekomst te bepalen en faciliteer, motiveer en stimuleer zelfstandigheid! Oh jee, politiek drijfzand nu!

Wie ben ik als burger?
Wanneer iedere burger deze grondbeginselen voor zichzelf weet vast te stellen, dicht bij het hart blijft, dan is de keuze relatief eenvoudig te maken. Weet wie je bent, wat je wil en wie daarbij past. De stemwijzers op Internet geven vaak een snelle vergelijk tussen de partijen. Het is een indicatie van wat bij jou past. Echter, het gaat om het gevoel van vertrouwen in de volksvertegenwoordiger die jij kiest als burger. Er zijn nog 52 dagen te gaan. Het populisme bij partijen neemt toe. Hoe harder je schreeuwt, hoe meer stemmen je krijgt. Althans dat denken de vele volksvertegenwoordigers. Het moet blijken, want in mijn ogen gaat er één ding zeker gebeuren. De stemgerechtigde burger gaat laten zien hoe zij zich voelt door op 19 maart 2014 de afrekening van de afgelopen 30 jaar politiek te presenteren.

Persoonlijk wens ik iedereen, van burger tot volksvertegenwoordiger heel veel wijsheid en vooral succes bij het maken van de juiste keuze voor een van onze volksvertegenwoordiger of je te presenteren als volksvertegenwoordiger. Blijf dicht bij jezelf als je moet kiezen, want zoals in de sport geldt, geldt ook in de politiek: “Voetballen is simpel, maar wat het moeilijkste is, is simpel voetballen.” (Johan Cruijff).

reacties
 1. Hans Timmerman schreef:

  Hallo Richard,

  Met onze lokale liberale partij doen we voor de derde keer mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Na ruim 12 jaar VVD, waar ik een bestuursvoorzitterschap vervulde (afdeling Laren/Blaricum) en mijn vrouw eerst 4 jaar in de schaduwfractie actief was (kennis opdoen en cursussen volgen) en daarna 8 jaar lang raadslid was in Laren, keerden we ons af van de landelijke VVD politiek.

  Na onze stop, kwam lokaal in ons dorp zoveel reactie op gang, dat we werden ge-enthousiastmeerd door te gaan, maar nu met een eigen lokale partij. Eind 2005 werd Liberaal Laren geboren en zo werd Jacqueline in 2006 op eigen stem lokaal gekozen in de Raad van Laren. Zo mooi is democratie uiteindelijk nog wel . . . !

  Nu, acht jaar later, en afgelopen periode met twee zetels (van de 15) in de raad, zijn de verwachtingen voor Liberaal Laren weer hoger gespannen. Lokaal is zoveel mooier, dan als lokaal verlengstuk van een landelijke partij je stem te moeten vergaren. De focus is voor ons gewoon lokaal, geen dictaat uit Den Haag. Je eigen communicatie, je eigen campagne, directe contacten, je eigen beleid en eigen standpunten. Lekker dorps samen met je dorpsgenoten.

  Lokale partijen bij elkaar, zijn al de grootste lokale partij in Nederland. Politiek dicht bij de burger. Je eigen buren of buurtbewoners. Geen marionet uit Den Haag, hoezeer de landelijke partijen zich ook lokaal willen voordoen.
  Ik zie overal om me heen nieuwe lokale liberale partijen opstaan. Heerlijk! Zoveel nieuw enthousiasme en betrokkenheid. Afscheid van een oud theater van partijen, dat ons vijftig jaar lang heeft geleid en bestuurd. Een soort provo en studenten-opstand, zoals we dat 50 jaar geleden in de jaren zestig meemaakten. Het losschudden van het ‘groot-groter-grootst’ denken van de vorige eeuw. Met alsmaar grotere fusie-drang. Op naar een nieuwe maatschappelijke orde van kleinschaligheid . . . .

  Kleinschaligheid en virtuele communities zijn de toekomst. Gebaseerd op een internet en Wi-Fi gebaseerde samenleving die in virtuele groepen zijn gelijken vindt en organiseert. Zo werken wij ook: digitaal en virtueel om de zaken te regelen, maar we zoeken elkaar wel wekelijks fysiek op om de menselijke maat te behouden. Democratie weer dicht bij de burger. Samen doen, samen beslissen. Lokaal kunnen we het zó goed met elkaar vinden, daar hebben we geen landelijke partij meer voor nodig.

  We zien vooral de lokale VVD worstelen met deze ontwikkeling. Het oude vrije liberalisme is bij die partij verdwenen; ze werken samen met projectontwikkelaars. Kapitalisme staat voorop en daarnaast ongeïnteresseerdheid in de nieuwe tijd. Vasthouden aan het verleden. Wiegel en Bolkestein zijn vergeten. Jammer. Thorbecke zou zich schamen . . . . .

  Tot zover even mijn reactie op je prima blog. Tot snel weer. . . .

  Hans.

  • Beste Hans,

   Allereerst compliment voor de energie en gedrevenheid, waar ik het trouwens helemaal mee eens ben.

   De gevestigde partijen worstelen inderdaad omdat de kernwaarden compleet zijn verkwanseld. Thorbecke draait zich letterlijk om in zijn graf. Inderdaad is het gedachtegoed van Bolkestein ook verdwenen. Het kapitalisme is een verloren richting die wereldwijd in de toekomst zijn einde gaat vinden.

   Jaren geleden heb ik een blok geschreven over meerdimensionale teams, precies zoals jij nu schrijft. Het huidige huis van Thorbecke moet wel worden gerenoveerd om de macht nog dichter bij de burger te brengen, precies zoals Thorbecke de aanzet voor heeft gedaan.

   Thorbecke 2.0 is hét plan om de architectuur aan te passen naar de volgende stap. Nu eerst transitie naar de gemeenten (anno 2014, precies 160 na dato van de invoering van de grondwet van Thorbecke).

   Groet Richard

   • Hans Timmerman schreef:

    De Kondratieff cyclus geeft in 50-jaren cycli aan hoe wij als mensheid onze ups en downs hebben. (vader bouwt het op, zoonlief eet het op . . . ). Elke 50 jaar zie je een op techniek gebaseerde nieuwe maatschappij opstaan.

    200 jaar geleden met de stoommachine en de industrialisatie. De eerste opkomst van de liberale industrieel die de gezondheid en levensstandaard van de arbeiders wilde verbeteren. De liberale kinderarbeid wetten van Bart van Houten, de schoolwet, het ziekenfonds. Verlichte liberalen die Nederland gereedmaakten voor onze welvaart van vandaag.

    150 jaar geleden met de spoorwegen die het achterland openstelden en voor het eerst in de geschiedenis een centrale tijd (stationsklok) introduceerden. Daarnaast politiek met (onder andere) Thorbecke die kwam met grondrechten voor de burger. De democratische monarchie die ons stemrecht en economische vooruitgang bracht.

    100 jaar geleden met elektriciteit, die een totaal andere industrie en samenleving mogelijk maakte, en samen werd geïntroduceerd met het vrouwenstemrecht, de sociaal democratie en het vrijzinnig liberalisme.

    50 jaar geleden met de transistor, de auto en het vliegtuig die ons tot een globale wereld lieten groeien. Het afscheid van de verzuilde, christelijke samenleving. Nieuwe politieke partijen en een ongekende groei in welvaart.

    De komende 50 jaar is het internet – de grootste democratiseringsgolf ooit – de drager van de vooruitgang. Met zaken als Cloud en Analytics, met Nanotechniek en DNA ontwikkeling en ook zon, maan en aard-energie (zonnepanelen, eb/vloed en warmte uit de aarde). Maar ook einde van de vakbonden (leve de zpp-ers), oude institutionele partijen en de historische verzorgingsstaat.
    Mooi toch ?

    Leve de jeugd die het over mag nemen. De Generatie Y die nu dertig plus is en voor het eerst leidinggevende functies krijgt. En net zo als wij in de jaren zestig van de vorige eeuw, zich losrukken van een verstarde en verzuilde maatschappij 🙂

    Ik wacht op de provo’s en studenten . . .

    Dat moeten we toejuichen, die vooruitgang . . . .

   • Hans,

    Ben je nou mijn blogs aan het naschrijven 😉 Zie eerder blog van mij… Wij hopen dat vele jongeren door bijvoorbeeld het programma ‘Fibonacci Talents’ geïnspireerd zullen worden om inderdaad de vrije stap te gaan zetten…

    Groet Richard

   • Hans Timmerman schreef:

    Grin, zie ook mijn blog :

    http://www.datacentered.nl/2013/12/een-blik-in-de-toekomst-met-kondratieff/#more-2192

    We zitten gewoon op dezelfde golflengte . . .

    Hans.

 2. […] over het spoor raast richting het midden van het land. In 2014 schreef ik het blog met de titel: ”Kiezen is simpel, maar het moeilijkste wat er is, is simpel kiezen! (aanrader om eerst even te […]

Laat een reactie achter bij “May your choices reflect your hope…” | Richard Raats' BlogReactie annuleren

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.