V-Lab X-Matrix: ‘Topsport in Innovatie’

Geplaatst: 2 april 2017 in Niet gecategoriseerd

AMSTERDAM – De ‘Lean X-Matrix‘ wordt in het bedrijfsleven en bij overheden (vaak op initiatief van een Black Belt Coach in Lean IT) regelmatig gebruikt om veranderingen op structurele wijze door te voeren. Het gebruik van de ‘X-Matrix’ zonder de juiste coaching leidt echter niet altijd tot de gewenste (essentiële) resultaten die men voor ogen heeft bij de start. In mijn dagelijkse werkzaamheden heb ik het genoegen om in diverse situaties de coaching te mogen verzorgen waarbij er gebruik gemaakt wordt van de ‘X-Matrix‘, inclusief de automatisch gegenereerde ‘Target Letters‘ die weer leiden tot de ‘A3 Verbeterplannen‘. De ervaringen in de afgelopen periode hebben mooie inzichten opgeleverd. Inzichten die ik in de toekomst graag deel zodat iedereen met interesse daarmee aan de slag kan. Als liefhebber van sport werd ik gedurende mijn opleiding geïnspireerd door een film waarbij de metafoor werd gebruikt m.b.t. sport. Het gaf echter niet geheel weer wat ik precies voor ogen had, dus heb met die inspiratie een nieuwe film gemonteerd.


Mijn speciale dank gaat uit naar Master Black Belt’s Jan Heijneman en Chris Hans Dirks van UNC Plus Delta voor de inspiratie die zij tijdens de opleiding bij mij hebben weten op te wekken. Door enerzijds de professionele begeleiding en anderzijds de boeiende middelen.

Belangrijke noot: Normaal schrijf ik niet zoveel over mijn werkomgeving. Echter het initiatief is te mooi om niet over te schrijven. Ook vanuit de Rijksoverheid mogen we wel eens trots zijn op wat er aan goede dingen wordt gedaan. Uiteraard zullen er altijd criticasters zijn, of mensen die een andere mening zijn toegedaan. Gelukkig mag dat ook! Ook die geluiden hoop ik dan tot mij te krijgen, want sta altijd open voor een dialoog. En die mag zeker met de nodige scherpte gevoerd worden op de inhoud. Als enige voorwaarde stel ik dat de vorm altijd respectvol en met waardering moet zijn. Alleen dan kunnen we voor een ieder komen op uitwisseling van kritiek die ergens toe doet! Waarvan geleerd kan worden!

proofofconcepts_V-Lab

V-Lab, een initiatief binnen het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) | Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR), is recentelijk gelanceerd. Het doel van V-Lab – Wat in mijn persoonlijke beleving staat voor ‘Verbindingen Lab – is om innovatieve ontwikkelingen binnen en buiten de Rijksoverheid, voor en door Rijksambtenaren en Unusual Suspects, de ruimte te geven (bescheiden Proof of Concepts). Om in termen van de sport te blijven, het is een virtuele sintelbaan waar usual & unusual suspects ‘een sprintje kunnen trekken‘. Een initiatief kan vanuit diverse bekende of onbekende richtingen komen, betrekking hebben op verschillende (maatschappelijke, ambtelijke en/of bestuurlijke) onderwerpen, vanuit technologisch of organisatorisch perspectief worden aangedragen en/of ontstaan door actuele ontwikkelingen.

Innovatieve Samenwerking

Binnen de Rijksoverheid worden diverse innovatieve initiatieven ontplooid. Experimenten met ‘Robotisering’, ‘Big Data’ of ‘Start-Up’s’ moeten op termijn, vanuit individueel of gezamenlijk perspectief, gaan bijdragen aan de verdere digitalisering van de Rijksoverheid. Verbetering van de dienstverlening aan de burger, optimalisatie van de (algemene) bedrijfsvoering of economische voordelige ontwikkelingen vormen de drijfveren om als Rijksoverheid te innoveren. De motivatie van de rijksambtenaren is hoog om vanuit intrinsieke waarde deel te nemen en bij te dragen aan de mooie innovatieve ontwikkelingen. Het is een genoegen om samen te mogen werken met de enthousiaste collega’s, maar ook met de ‘unusual suspects’ zoals men dat noemt. Deze groep is ook groeiende en komt voort uit burgers, onderwijsinstellingen, marktpartijen, start-up’s en innovatiecentra. Zij reageren veelal op de oproepen die er in de verschillende (openbare) netwerken worden gedaan. De Rijksoverheid is op vele vlakken in beweging. Innovatie staat erg hoog op de agenda!

x-matrix_trainingsschema V-Lab

Voor V-Lab, waar ik als coördinator een bijdrage aan mag leveren, is het belangrijk om met name te richten op ‘nieuwe ontwikkelingen’ die, na een gedegen Proof of Concept, in breder perspectief kunnen worden geplaatst. In iedergeval die ontwikkelingen die of rechtstreeks een bijdrage kunnen geven aan (1) maatschappelijke thema’s en/of vraagstukken, of (2) de optimalisatie van de bedrijfsvoering van de Rijksoverheid. Het moet zorgen voor een gezonde wisselwerking tussen de drie O’s (Onderwijs, Ondernemers & Overheid). Hiermee hebben we de cirkel rond, want het gaat om het vaststellen van de belangrijke (lang termijn) thema’s (Lean: Doorbraken), verdeeld in (kort termijn) ontwikkelingen (Lean: Jaardoelen), uitgewerkt in acties (Lean: Verbeterpunten/Uitdagingen) en geijkt op meetbare criteria (Lean: Targets To Improve – TTI/KPI). De ‘Lean X-Matrix’ wordt door V-Lab ingezet als ‘gids’ om de veranderingen (innovaties) zoveel mogelijk ruim baan te kunnen geven binnen de kaders van mogelijkheden. Ook de bij een ieder wenselijke samenwerkingsvormen verdienen de kracht van innovatie! Wie kan delen… kan ook vermenigvuldigen!

kansen V-Lab

Ook via deze weg nodig ik geïnteresseerden uit om te reageren. Heb jij een briljant idee dat in relatie staat tot hetgeen ik heb geschreven in dit blog, schroom dan niet mij te benaderen. ‘Samenwerken‘ betekent in mijn ogen ook ‘kansen‘ creëren, ‘nieuwe‘ wegen zoeken en bewandelen, om vervolgens serieus te kijken naar Nederland Innovatie Land!

lefhebben

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.