Visie: ‘De Poort naar Europa’

Geplaatst: 2 juni 2010 in Het Nieuwe Leven, Het Nieuwe Regeren, Het Nieuwe Werken

Amsterdam – Nederland is in de wereld een serieuze deelnemer als het gaat om het inzetten van kennis en kunde. Legio voorbeelden zijn te noemen waar Nederlanders worden ingeschakeld om ondersteuning te geven. Actueel is de steun aan Amerika bij het opruimen van de olie na de verschrikkelijke ramp, welke ten tijde van het schrijven van dit blog nog immer niet is opgelost. Van hoogstaande technische en innovatieve oplossingen tot indrukwekkende koersbepalende managementmethodieken is te herleiden naar Nederland. Terecht iets waar we trots op mogen zijn. Het ‘kleine’ lage land in het grote Europa heeft naam en faam. In de rijke historie van ons land is duidelijk terug te vinden dat wij mensen zijn die grenzen weten te overstijgen om handel te kunnen drijven. Of het nou gaat om indammen van water of vrijmaken van kennis, wij zingen een aardig toontje mee in de wereld. Nederland is een kennisland, en over de initiatieven rondom kennis ga ik het in dit blog over hebben.

Zelf ben ik werkzaam in de ICT-sector. Een omgeving waar bij uitstek over kennis in vele vormen kan worden gesproken. De I van Informatievoorziening staat niet voor niets aan het begin. Het begint allemaal bij de wens of noodzaak om informatie snel en accuraat te ontsluiten. De aloude uitspraak:”Kennis is alleen kennis, als je deze ook kan delen!” klinkt nog steeds als een klok. Wanneer je kennis deelt komt de C van Communicatie in het spel. Voor het delen van kennis zijn er minimaal twee partijen benodigd. De stap naar uitwisseling is snel gezet als de T van Technologie faciliteert dat informatie via verschillende wegen kan worden gecommuniceerd.

Het op eenvoudige manier en spoedig ontsluiten van kennis (in de kern informatie) is cruciaal voor de economische groei van Nederland. Vele initiatieven worden ondernomen om tot uitwisseling van informatie te komen. We spreken hier al snel van ‘kennisnetwerken’. Ieder initiatief op zich kan een waardevolle betekenis hebben. Wanneer de verschillende kennisnetwerken onderling ook nog eens verbinding vinden dan ontstaat er een  ‘kennisbank’. Het internet is een mooi voorbeeld van hoe de behoefte van kennisdeling in korte tijd kan leiden tot snelle innovatie.

In mijn blog ‘Het Nieuwe Managen’ spreek ik over moleculaire samenstellingen. Mijn visie over het managen van kennis is eigenlijk eerlijk en simpel. Een zeergewaarde Japanse manager leerde mij jaren terug al dat ik de KISS-policy moest hanteren. Keep It Straight and Simple was zijn motto. Iedere bedrijfsbijeenkomst werden er wel een aantal woorden aan gewijd om de policy onder de aandacht te brengen. Mijn dagelijkse werkzaamheden bestaan er vooral uit om mensen met verschillende hoogstaande kennis samen te brengen en te laten werken aan innovatieve oplossingen voor onze klanten. Mijn gedachte gaat echter verder dan alleen ‘we doen het omdat het moet’. Met gepaste trots zie ik de experts hun kennis en kunde toepassen om tot goede resultaten te komen. In de (kennis)netwerken waar ik deelgenoot van mag zijn constateer ik de verschillende initiatieven en resultaten. Wanneer het mogelijk is, en een gezonde combinatie gemaakt kan worden van deze netwerken dan ontstaan er hele bijzondere verbindingen welke opzich weer leiden tot nieuwe inzichten, technische mogelijkheden en zeker bredere toepasbaarheid van het delen van informatie. Je moet echter eenvoudig blijven denken om het ook beheersbaar te houden. Met een overweldigende tsunami van informatie kan niemand iets bereiken, dus met elkaar noodzaak en wens vaststellen is belangrijk! Zonder daarmee gelijk weer de positieve chemie van nieuwe verbindingen te ontkrachten.

In de afgelopen 18 maanden heb ik in verschillende werk- en privesituaties mensen en netwerken leren kennen. De een heel mensgericht, de ander heel technisch gericht, echter allemaal ontstaan uit de behoefte om kennis te delen met elkaar. De verschillende moleculaire samenstellingen om te komen tot nieuwe moleculaire verbindingen zijn in ruime mate aanwezig. Wat mij vooral opvalt is de passie en ambitie waarmee de mensen de initiatieven weten vorm te geven. Het enthousiasme waarmee mensen invulling geven is aanstekelijk. Het spreken met mensen van verschillende pluimage met diverse kennis- en kunde leidt tot inspiratie.

Op het World Congres of IT 2010 in de Amsterdam RAI voerde ook de inspiratie de boventoon. Iedere spreker opzich wist in een goed verhaal aan te geven hoe moderne technologie zorgt voor een snellere efficientere manier van uitwisseling van informatie. Het was een ware wereldwijde kennisbron in Amsterdam. Het heeft mij zeker ook de nodige inspiratie gegeven. Een van onze leden van Raad van Bestuur, Ron de Mos, gaf in zijn speech terecht aan dat Nederland de ‘Gateway To Europe’ is. Op het gebied van de luchtvaart zijn Schiphol en tegenwoordig ook Zestienhoven belangrijke spelers, voor het verwerken van zeevracht hebben we de havens van Rotterdam en Amsterdam en digitaal hebben we AMS-XS als centrale hub voor de afhandeling van het internet verkeer tussen Europa en de rest van de wereld. Er is echter nog veel meer te bereiken op het gebied van delen van kennis. Volgens Ron de Mos moet de overheid hier het initiatief nemen om samen met het bedrijfsleven te werken aan de kenniseconomie. De randvoorwaarden om de kennis te ontsluiten is beschikbaarheid van de ICT-infrastructuur. Op de voet gevolgd door een nieuwe wijze van denken over het ontsluiten van kennis. Wij hebben dus een eer hoog te houden als ‘De Poort van Europa’.

Er moeten serieuze investeringen worden gedaan met elkaar om de nieuwe generatie infrastructuur beschikbaar te maken. De technologie ontwikkelt dagelijks, waardoor mogelijkheden voor ontsluiten steeds eenvoudiger worden. Hoe sneller en breder de verbindingen, hoe eenvoudiger het wordt om informatie te verspreiden. Aan de andere kant is het belangrijk dat informatie ook breder kan worden gedeeld. Voor iedereen moet het internet beschikbaar zijn. EU-commissaris  Mevr. Kroes heeft de beschikbaarheid van internet in alle huishouden al in haar plannen verwerkt. Het is nu aan de EU-overheden om dit te gaan verwezenlijken. In nauwe publieke participatie met het bedrijfsleven moet het de overheid lukken om beschikbaarheid in de huishoudens binnen afzienbare tijd te kunnen realiseren. Mits, de Europese Commissie hiervoor de randvoorwaarden gaat scheppen. Een drempel om verregaande samenwerking te realiseren zijn de huidige regelgeving voor Europese aanbestedingen. Een gezond balans tussen stimuleren van de marktwerking en vrijmaken van kennis en kunde voor innovatie wordt nog wel eens gehinderd door de geslotenheid van de aanbestedingsregels. De overheden krijgen veelal vanwege de kaders van de aanbestedingsregels niet altijd de ruimte om flexibel in te gaan op technologische ontwikkelingen. Ongeacht of dit een substantieel voordeel oplevert voor de betrokken EU- of landelijke overheden. Hier dient zeker aandacht aan te worden besteed in de komende maanden en jaren.

Desalniettemin vinden goede initiatieven wel een weg. Zij laten zich niet hinderen door regels, maar weten mensen te mobiliseren, motiveren en inspireren om over ‘de kaders’ heen te denken. Tussen alle intiatieven is er één die er met kop en schouders bovenuit steekt. De organisatie van de Olympische Hub, als daadwerkelijke belichaming van ‘De Poort naar Europa’. Met de inzet van allerlei technische faciliteiten zoals Social Media wordt kennis wereldwijd op een snelle manier gedeeld. In Nederland door Kim Spinder begonnen als een initiatief in de Gemeente Amsterdam, krijgt het nu vervolg in meerdere grotere en kleinere steden in Nederland. Vanuit het buitenland is al ruime interesse om aan te haken op dit initiatief. Hiermee krijgt het Olympische gedachtegoed van kennisdeling een serieuze fundering.

 

Er moet echter nog het nodige gebeuren willen we wereldwijd worden gezien als ‘De Poort van Europa’ op het gebied van kennisdeling. Hiervoor is inzet van de overheden en het bedrijfsleven onontbeerlijk. De randvoorwaarden qua technologie en organisatie vragen om aandacht. Serieuze aandacht en investeringen, want willen wij als Nederland vooropgaan in het beschikbaarstellen en exploiteren van kennis als economie dan moet er het nodige gaan veranderen in Nederland. In technische zin betekent het investeren in technologie en met name breedbandinfrastructuur en in organisatorische zin in onderwijs, wetenschap en regie. Op het laatste onderwerp ‘regie’ wil ik even de focus plaatsen. Géén enkel initaitief krijgt zijn beslag als er niet iemand is die met visie, gedragen door velen, en daadkracht weet het verschil te maken. Soms moet je ‘lef’ inzetten om het reguliere pad te durven verlaten om te komen tot nieuwe wegen. ‘Uitblinkers maken het verschil’ is een recentelijke uitspraak van bestuursvoorzitter Ad Scheepbouwer in het interview op Radio 1. Waarheid die klinkt als een klok. Voor initiatiefnemers geldt altijd, durf de stap te zetten. Zelfs als je niet de beschikking hebt over alle informatie om de reis te kunnen uitstippelen, moet je durven te starten. Gaandeweg de reis wordt de route vanzelf steeds helderder door nieuwe inzichten.

Het initiatief ‘Olympische Hub’ is in mijn beleving de stap om tot wereldwijde kennisdeling te komen. Participatie om dit soort initiatieven ruimte te geven betekent ‘over je grenzen’ durven kijken. De reis durven aanvangen zonder dat je het eindpunt al geheel in zicht hebt. De intelligentie vrij te maken om na te denken over nieuwe bedrijfsmodellen. In de organisatie waar ik dagelijks mijn tijd mag volmaken met verandermanagement op het gebied van nieuwe technologie en nieuwe organisatiestructuren, zowel intern als bij onze klanten, maak ik mij hard om dit soort initiatieven te ondersteunen. En zoek naar mogelijkheden om enerzijds een maatschappelijke bijdrage te kunnen geven aan het excellereren van de kenniseconomie en anderzijds de ontwikkeling van onze organisatie door te kijken naar nieuwe bedrijfsmodellen. Het genoegen om moleculaire samenstelling toe te passen op de verschillende projecten is groot. De wisseling van de kennis in de verschillende projectgroepen vraagt om ‘regie’. In deze context betekent het daadwerkelijk ‘regisseren’ van processen om ‘kennis’ als moleculen samen te voegen waardoor nieuwe ‘chemie’ blijft ontstaan.

Interesse om deel uit te maken van een nieuwe ‘chemie’ ter ondersteuning van de Olympische Hub? Om deelgenoot te worden van het toekomstige succes”De Poort van Europa’? Start dan nu, deel je ideeen en benader mij gerust per email…

© 2010 Richard J. Raats

reacties
  1. Mark Sedney schreef:

    Mooi en sterk stuk Richard!

  2. […] continu om ‘alertheid’, alleen de FD lezen en de dag bepalen is niet meer toereikend. De poort naar Europa, zie mijn blog, is allang geopend en groeit nu snel door naar ‘De poort naar de Wereld van […]

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.